Co uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wiedzą o podatkach? III Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach

Finanse i gospodarka

12 kwietnia br. odbędzie się III Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. 55 uczniów szkółponadgimnazjalnych z 9 województw będzie walczyć o nagrody pieniężne, przeznaczone na realizację celów edukacyjnych. Tematem tegorocznej edycji są: ustawa o spadkach i darowiznach oraz ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Konkurs odbywa się z inicjatywy Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy wsparciu organizacyjnym Krajowej Izby. W tegorocznej edycji wzięło udział 1004 uczniów z 167 szkół.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach powstał z inicjatywy Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która w 2008 roku przeprowadziła projekt na szczeblu wojewódzkim. Duże zainteresowanie młodzieży tematyką podatkową zostało dostrzeżone przez inne regiony i w efekcie od 2011 r. konkurs ma charakter ogólnopolski, a organizowany jest przy wsparciu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Każda z edycji oscyluje wokół innych zagadnień. Tym razem uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat ustawy o spadkach i darowiznach oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Finał tegorocznego konkursu odbędzie się 12 kwietnia w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Katowicach. Udział w nim weźmie 55 uczestników, którzy wyłonieni zostali podczas pierwszych dwóch etapów, przeprowadzonych w 9  województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodnio-pomorskim. Do pierwszego etapu przystąpiło 1004 uczniów z 167 szkół. Ich zadaniem było napisanie pracy na jeden z czterech podanych przez organizatora tematów. Najlepsze wypracowania zakwalifikowano do drugiej fazy konkursu, realizowanej również na poziomie wojewódzkim. Składała się ona z części pisemnej, której pomyślne napisanie uprawniało do przystąpienia, do części ustnej – odpowiedzi na 3 wylosowane pytania. Podobnie będzie wyglądać finał. Piątka  uczestników z najwyższą punktacją zdobędzie nagrody pieniężne z przeznaczeniem na finasowanie celów edukacyjnych oraz możliwość odbycia stażu w kancelarii Doradztwa Podatkowego.

Celem konkursu jest wzbudzenie i rozwinięcie wśród uczniów zainteresowania problematyką zagadnień podatkowych, upowszechnianie zasad korzystania z prawa podatkowego, a także upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

„Statystki i zaangażowanie uczniów pokazują, że cel konkursu został osiągnięty-   z każdą edycją obserwujemy u uczestników coraz wyższy poziom wiedzy podatkowej. Konkurs jest ważnym wydarzeniem również dla samych pedagogów i oczywiście doradców podatkowych, którzy angażują się w jak najlepsze przygotowanie uczniów” – mówi Iwona Wojsław, inicjatorka konkursu i członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, dodając: „z tego względu, w tym roku zdecydowaliśmy się wyróżnić również trzech nauczycieli, którzy w ramach przygotowań do konkursu wykazali się szczególnie wytężoną pracą  i skutecznie zachęcili swoich uczniów do udziału w tym projekcie.

Konkurs zwraca również uwagę uczniów – przyszłych podatników i być może przyszłych doradców podatkowych na to, jak ważna i potrzebna jest znajomości tematyki podatkowej, a także jaką rolę odgrywa doradztwo podatkowe, jako zawód zaufania publicznego.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Udostępnij artykuł: