Co warto wiedzieć o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, który właśnie się rozpoczyna?

Gospodarka

W czwartek, 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie on prowadzony do 30 września 2021 roku.

Fragment strony GUS

W czwartek, 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie on prowadzony do 30 września 2021 roku.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Za uchylanie się od obowiązku statystycznego grozi kara grzywny do 5 tys. złotych.

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym – pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju.

Czytaj także: Narodowy Spis Powszechny wydłużony do 30 września 2021 roku

Podczas spisu będą zbierane dane takie jak płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj posiadanego obywatelstwa, status zatrudnienia i wykonywany zawód, wymiar czasu pracy, rodzaje pobieranych świadczeń socjalnych, poziom wykształcenia, stopień niepełnosprawności, okres zamieszkania w obecnym miejscu i wyjazdy zagraniczne.

Będą pytania dotyczące stanu i charakterystyki domu bądź mieszkania (powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń, status własności, rok budowy, sposób ogrzewania, etc.).

Będziemy również pytani o wyznanie, narodowość,  o pozostawanie w związku nieformalnym z inną osobą.

Czytaj także: GUS: będzie samospisywanie się przez Internet

Należy sobie zarezerwować sporo czasu na samospisanie się. Lista pytań jest bardzo obszerna, ale jak napisano na stronach GUS :

-Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie.

-Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.)

Kiedy już przebrniemy przez wszystkie pytania to po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych kwestionariuszy osobowych i naciśnięciu przycisku Dalej nastąpi przejście do podsumowania samospisu.

Następnie pojawi się informacja, że formularz został poprawnie wypełniony oraz podziękowanie za udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdują się na stronach GUS.

Aplikacja do samospisu internetowego jest dostępna pod adresem: https://nsp2021.spis.gov.pl

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: