Co wiemy o Odile Renaud-Basso, nowej prezes EBOiR?

Gospodarka

Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wybrała na nowego prezesa banku Francuzkę Odile Renaud-Basso. Wybory odbyły się na zamkniętym posiedzeniu Rady Gubernatorów, a głosowanie było tajne. Aby zostać wybranym potrzeba było uzyskać co najmniej połowę z 71 głosów gubernatorów.

Odile Renaud-Basso
Par Alain Salesse - Bercy Photos — Bercy photos, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87959484

Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wybrała na nowego prezesa banku Francuzkę Odile Renaud-Basso. Wybory odbyły się na zamkniętym posiedzeniu Rady Gubernatorów, a głosowanie było tajne. Aby zostać wybranym potrzeba było uzyskać co najmniej połowę z 71 głosów gubernatorów.

#WitoldGadomski: Odile Renaud-Basso będzie pierwszą kobietą, kierującą EBOiR-em i czwartym obywatelem Francji na tym stanowisku

Renaud-Basso od 2016 roku sprawowała funkcję Dyrektora Generalnego Skarbu Państwa. We Francji ta instytucja, podlegająca Ministerstwu Gospodarki i Finansów jest odpowiedzialna za analizy i prognozy ekonomiczne.

Doradza też rządowi w zakresie polityki gospodarczej, handlowej i finansowej. Jest jedną z najbardziej prestiżowych francuskich instytucji.

Jako Dyrektor Generalny francuskiego Skarbu Pani Renaud-Basso pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Jest także przewodniczącą Klubu Paryskiego, który skupia państwa, będące wierzycielami krajów rozwijających się.

Bogate CV i doskonałe wykształcenie

Wcześniej była zastępcą dyrektora generalnego Caisse des Dépôts, dużej francuskiej publicznej instytucji finansowej, odpowiedzialnej za zarządzanie funduszami oszczędnościowymi.

W okresie kryzysu finansowego strefy euro była bliską współpracowniczką przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a.

Jest absolwentką tzw grandes écoles – prestiżowych szkół wyższych we Francji, które kształcą elity menadżerów i urzędników.

Ukończyła Paris Institut d'Etudes Politiques oraz Ecole Nationale d'Administration (ENA). Studiowała też w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda.

Odile Renaud-Basso będzie pierwszą kobietą, kierującą EBOiR-em i czwartym obywatelem Francji na tym stanowisku. Zastąpi Brytyjczyka Sumę Chakrabartiego, który ustąpił ze stanowiska w lipcu po odbyciu dwóch pełnych czteroletnich kadencji.

Na stanowisko prezesa EBOiR-u kandydował też polski minister finansów Tadeusz Kościński. Kandydaturę zgłosił polski gubernator EBOiR-u- prezes NBP Adam Glapiński.

Wcześniej wycofał się z wyścigu były minister gospodarki Włoch Pier Carlo Padoana, który uważany był przez pewien czas za faworyta.

Historia EBOiR

Koncepcja powstania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju została przedstawiona 25 października 1989 w Parlamencie Europejskim przez François Mitterranda.

Porozumienie w sprawie utworzenia banku podpisano w maju 1990 w Paryżu, a bank rozpoczął działalność rok później. Początkowo jego celem było inwestowanie w krajach byłego ZSRR oraz Europy Środkowowschodniej.

Inwestycje EBOiR-u zwykle przyciągają inwestorów prywatnych. Bank po pewnym czasie wycofuje się z projektów, które są przejmowane przez firmy prywatne. Obecnie działa w 38 krajach, głównie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Azji Środkowej.

Nominacja Renaud-Basso potwierdza silną pozycję Francji w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Pierwszym prezesem EBOiR był przyjaciel prezydenta Francji Mitterranda  Jacques Attali, którego w 1993 roku zastąpił inny Francuz Jacques de Larosière.

Na czele Europejskiego Banku Centralnego stoi Francuzka Christine Lagarde, która wcześniej była dyrektorem zarządzającym MFW.

Francuzami była niemal połowa dyrektorów tej globalnej instytucji finansowej.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: