Co wiemy o rencie dożywotniej, po kontroli UOKiK-u ?

Finanse i gospodarka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta prześledził branżę świadczeń dożywotnich, w tym 37 wzorców umów i 46 przekazów reklamowych. Kontrola rynku ujawniła nieprawidłowości stosowane w umowach i reklamach, przez sześć na siedem skontrolowanych przedsiębiorstw oferujących tzw. odwróconą hipotekę.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta prześledził branżę świadczeń dożywotnich, w tym 37 wzorców umów i 46 przekazów reklamowych. Kontrola rynku ujawniła nieprawidłowości stosowane w umowach i reklamach, przez sześć na siedem skontrolowanych przedsiębiorstw oferujących tzw. odwróconą hipotekę.

Raport pokontrolny wykazał także, że oferowanie bezpiecznej renty dożywotniej jest możliwe już teraz, jednak przy zachowaniu zabezpieczeń chroniących seniora, a sami ankietowani klienci są zadowoleni ze swojej decyzji, której nie żałują.

- Fundusz Hipoteczny Familia jest jedynym skontrolowanym podmiotem, wobec którego UOKiK nie miał absolutnie żadnych zastrzeżeń. Cieszymy się, że nasza pozycja lidera umacnia się na rynku przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo zawieranych umów - mówi Katarzyna Brzeska-Miksa.

- Jednocześnie, jako podmiot działający na rynku renty dożywotniej dziękujemy UOKiK za skontrolowanie branży. Uważamy, że opublikowany raport jest potrzebny, aby wyeliminować złe praktyki stosowane, przez firmy w umowach z klientami oraz w reklamach - dodaje Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes Funduszu Hipotecznego Familia SA.

Jej zdaniem, jest to dowód na to, że oferowanie renty dożywotniej może być bezpieczne i całkowicie zgodne z prawem, jednak wymaga stosowania wszystkich zabezpieczeń klienta i etycznego podejścia do prowadzonego biznesu.

Klient zadowolony i nie ma zastrzeżeń

Raport wykazał również, że wszyscy klienci ankietowani, przez UOKiK, którzy skorzystali ze świadczeń dożywotnich, są zadowoleni ze swojego obecnego położenia, wyboru i podjętej decyzji, której nie żałują. W ankietach klienci wskazywali na wysoki poziom opieki ze stronu funduszy, stały i bezpośredni kontakt, regularną wypłatę świadczeń, przez fundusze, a nawet organizacja dla nich czasu wolnego.

2 skargi, przez wszystkie lata

Jak wykazał raport UOKiK-u, przez wszystkie lata, od kiedy są oferowane świadczenia dożywotnie, do Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Miejskich Rzeczników Konsumentów wpłynęły jedynie dwie skargi (jedna w Szczecinie, druga w Warszawie) na podmioty oferujące rentę dożywotnią.

- Raport jest potrzebny, tak samo jak szybkie wprowadzenie ustawy o rencie dożywotniej,o którą zabiegamy od lat. Seniorzy, organizacje społeczne, ekonomiście- wszyscy powtarzają, że osoby starsze potrzebują i będą coraz bardziej potrzebować dodatkowych świadczeń, ponieważ państwowa emerytura nie wystarcza im za zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ważne jednak, aby zmusić wszystkie podmioty działające w tej branży do stosowania przepisów, które maksymalnie zabezpieczają bezpieczeństwo seniorów - przestrzega prezes Katarzyna Brzeska - Miksa.

Źródło: Fundusz Hipoteczny Familia

Udostępnij artykuł: