Co zawiera Biała księga kredytów frankowych w Polsce?

Finanse osobiste

Fot. Pixabay.com

W związku z licznymi zapytaniami osób zainteresowanych szczegółową historią udzielania kredytów mieszkaniowych indeksowanych i denominowanych w szwajcarskiej walucie, a także w kontekście publikacji przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu w sprawie osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, przypominamy, że w marcu 2015 Związek Banków Polskich przedstawił Białą Księgę Kredytów Frankowych w Polsce.

Środowisko bankowe było jednym z pierwszych, które apelowało o zakaz udzielania kredytów frankowych #kredyty #kredytyfrankowe #CHF #banki #ZBP

Wszystkim osobom – frankowiczom i wielu innym klientom banków, decydentom, komentatorom życia publicznego i wszystkim Polakom, którzy z różnych względów są zainteresowani kwestią kredytów frankowych, jako przedstawiciele środowiska bankowego czujemy się winni przybliżyć rzetelną wiedzę na ten temat. Wokół problemu z kredytami frankowymi pojawiło się wiele mitów i przekłamań, które próbują stawiać nasze banki w niekorzystnym świetle. Tymczasem to środowisko bankowe było jednym z pierwszych, które apelowało o zakaz udzielania takich kredytów. Byliśmy jednak wtedy osamotnieni, bo przeciw naszemu postulatowi wystąpili nie tylko politycy i instytucje państwowe, ale także niektóre stowarzyszenia społeczne, środowiska eksperckie i wielu komentatorów życia publicznego.

Pobierz Białą Księgę Kredytów Frankowych w Polsce >>>

„Biała księga” nie powstała jednak w żadnej mierze, by dzielić, rozliczać, czy szukać winowajców, ale by służyć wyciągnięciu mądrych wniosków na przyszłość w sferze polityki gospodarczej, nadzorczej i we wdrażaniu najlepszych praktyk bankowych. W 25-leciu transformacji kilkakrotnie przeżywaliśmy trudne sytuacje związane ze stabilnością polskiej gospodarki i kondycją sektora bankowego, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi i działaniu ponad podziałami udało nam się zbudować stabilny sektor bankowy, który oparł się największemu kryzysowi, jaki dotknął świat w ciągu ostatnich dziesięcioleci. „Biała księga” ma więc tłumaczyć i wyjaśniać to, co nieprawdziwe, ale nade wszystko stanowić solidny fundament do zjednoczenia wszystkich środowisk zainteresowanych tym, by wypracować wspólne i akceptowane przez wszystkich interesariuszy rozwiązanie zaistniałego problemu.

Czytaj także: Kredyty frankowe pod lupą NIK. Wyniki kontroli >>>

Źródło: Związek Banków Polskich

 

Udostępnij artykuł: