Co ze wzrostem płac i PKB? Znamy przewidywania członków RPP

Gospodarka

Wykresy
Fot. Pixabay.com

Podczas marcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej, a dynamika płac ustabilizuje się, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Większości członków Rady Polityki Pieniężnej oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej, a dynamika płac ustabilizuje się #RPP #NBP #płace #inflacja #PKB @nbppl

“Odnosząc się do perspektyw wzrostu wynagrodzeń, wskazywano na przewidzianą w projekcji stabilizację dynamiki płac. Niektórzy członkowie Rady zaznaczali, że mimo oczekiwanej stabilizacji tempa wzrostu wynagrodzeń dynamika jednostkowych kosztów pracy w latach 2018-2019 wzrośnie” – czytamy w “minutes”.

Wyższa dynamika wynagrodzeń?

Część członków RPP oceniła, że dynamika wynagrodzeń w kolejnych kwartałach może być wyższa od prognozowanej, jeśli pojawią się żądania podwyżek płac w sferze budżetowej.

“Członkowie ci wyrażali opinię, że dynamikę wynagrodzeń może podwyższać rosnący popyt na pracę związany z oczekiwanym dalszym ożywieniem inwestycji” – podano także.

Niektórzy członkowie RPP wskazywali, że w dłuższym okresie wzrost inwestycji będzie prowadził do wzrostu wydajności pracy, co będzie ograniczało presję inflacyjną.

Tempo wzrostu gospodarczego wyniesie ok. 5% w I kw.

Podczas marcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej ocenili również, że tempo wzrostu gospodarczego zbliży się do ok. 5% w I kw. 2018 roku.

“Wskazywano, że tempo wzrostu gospodarczego w I kw. br. pozostanie prawdopodobnie zbliżone do 5%, przy dalszym ożywieniu inwestycji sygnalizowanym przez silny wzrost produkcji budowlano-montażowej oraz rosnącą produkcję maszyn i urządzeń w styczniu br. Podkreślano, że zgodnie z projekcją w całym 2018 r. wzrost inwestycji będzie szybszy niż w ub.r.” – czytamy w “minutes”.

Członkowie RPP wskazali, że struktura inwestycji wykaże obok istotnego przyrostu inwestycji publicznych przyśpieszenie inwestycji prywatnych

“Niektórzy członkowie Rady zaznaczali, że inwestycje prywatne są kluczowe dla zwiększania produktywności i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki” – czytamy również.

Członkowie RPP ocenili, że ograniczająco na tempo wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać spowolnienie wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki oraz nieco niższa niż w 2017 r. dynamika konsumpcji prywatnej.

“Członkowie Rady wyrażali opinię, że czynnikami ryzyka dla prognozowanej dynamiki PKB są: sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki oraz kształtowanie się podaży pracy w kraju” – czytamy dalej.

Niższa dynamika PKB?

Część członków RPP wskazała, że dynamika PKB w bieżącym roku może być niższa niż wskazuje projekcja.

“Wyrażali oni opinię, że tempo wzrostu gospodarczego może być obniżane przez spowolnienie eksportu i spadek rentowności sprzedaży zagranicznej związany z mocniejszym niż w ubiegłym roku kursem złotego” – podano także.

Według marcowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 4,2% w tym roku (z 4,6% w ub.r.), a następnie – do 3,8% w 2019 r. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,6%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: