Co ze wzrostem płac i PKB? Znamy przewidywania członków RPP

Gospodarka

Podczas marcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej, a dynamika płac ustabilizuje się, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Wykresy
Fot. Pixabay.com

Podczas marcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej, a dynamika płac ustabilizuje się, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Większości członków Rady Polityki Pieniężnej oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej, a dynamika płac ustabilizuje się #RPP #NBP #płace #inflacja #PKB @nbppl

"Odnosząc się do perspektyw wzrostu wynagrodzeń, wskazywano na przewidzianą w projekcji stabilizację dynamiki płac. Niektórzy członkowie Rady zaznaczali, że mimo oczekiwanej stabilizacji tempa wzrostu wynagrodzeń dynamika jednostkowych kosztów pracy w latach 2018-2019 wzrośnie" - czytamy w "minutes".

Wyższa dynamika wynagrodzeń?

Część członków RPP oceniła, że dynamika wynagrodzeń w kolejnych kwartałach może być wyższa od prognozowanej, jeśli pojawią się żądania podwyżek płac w sferze budżetowej."Członkowie ci wyrażali opinię, że dynamikę wynagrodzeń może podwyższać rosnący popyt na pracę związany z oczekiwanym dalszym ożywieniem inwestycji" - podano także.Niektórzy członkowie RPP wskazywali, że w dłuższym okresie wzrost inwestycji będzie prowadził do wzrostu wydajności pracy, co będzie ograniczało presję inflacyjną.

Tempo wzrostu gospodarczego wyniesie ok. 5% w I kw.

Podczas marcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej ocenili również, że tempo wzrostu gospodarczego zbliży się do ok. 5% w I kw. 2018 roku."Wskazywano, że tempo wzrostu gospodarczego w I kw. br. pozostanie prawdopodobnie zbliżone do 5%, przy dalszym ożywieniu inwestycji sygnalizowanym przez silny wzrost produkcji budowlano-montażowej oraz rosnącą produkcję maszyn i urządzeń w styczniu br. Podkreślano, że zgodnie z projekcją w całym 2018 r. wzrost inwestycji będzie szybszy niż w ub.r." - czytamy w "minutes".Członkowie RPP wskazali, że struktura inwestycji wykaże obok istotnego przyrostu inwestycji publicznych przyśpieszenie inwestycji prywatnych"Niektórzy członkowie Rady zaznaczali, że inwestycje prywatne są kluczowe dla zwiększania produktywności i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki" - czytamy również.

Członkowie RPP ocenili, że ograniczająco na tempo wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać spowolnienie wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki oraz nieco niższa niż w 2017 r. dynamika konsumpcji prywatnej."Członkowie Rady wyrażali opinię, że czynnikami ryzyka dla prognozowanej dynamiki PKB są: sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki oraz kształtowanie się podaży pracy w kraju" - czytamy dalej.

Niższa dynamika PKB?

Część członków RPP wskazała, że dynamika PKB w bieżącym roku może być niższa niż wskazuje projekcja."Wyrażali oni opinię, że tempo wzrostu gospodarczego może być obniżane przez spowolnienie eksportu i spadek rentowności sprzedaży zagranicznej związany z mocniejszym niż w ubiegłym roku kursem złotego" - podano także.Według marcowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 4,2% w tym roku (z 4,6% w ub.r.), a następnie - do 3,8% w 2019 r. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,6%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: