Collegium Civitas i Pracuj.pl nauczą zarządzać talentami w firmie

Finanse i gospodarka

Tylko do 11 lutego trwa rekrutacja na kolejną edycję eksperckich studiów podyplomowych Collegium Civitas z zakresu zarządzania wiedzą i talentami w zespołach, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Pracuj.pl. To oferta dla przyszłych i obecnych HR Biznes Partnerów - menedżerów wyższego i średniego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie potencjałem intelektualnym firmy. Zajęcia ruszają od marca 2013.

Tylko do 11 lutego trwa rekrutacja na kolejną edycję eksperckich studiów podyplomowych Collegium Civitas z zakresu zarządzania wiedzą i talentami w zespołach, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Pracuj.pl. To oferta dla przyszłych i obecnych HR Biznes Partnerów - menedżerów wyższego i średniego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie potencjałem intelektualnym firmy. Zajęcia ruszają od marca 2013.

Program studiów, składający się głównie z zajęć warsztatowych, ma na celu wyposażyć menedżerów HR w wiedzę i umiejętności pozwalające na podniesienie konkurencyjności firmy dzięki skutecznemu zarządzaniu talentami w zespołach. Słuchacze kierunku poznają nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz techniki i narzędzia pracy wspierające realizację strategii firm. Dowiedzą się, jak motywować zespoły i budować zaufanie do kadry kierowniczej, zwiększać konkurencyjność firmy dzięki kompetencjom kadry kierowniczej i pracowników oraz stymulować procesy rozwoju, innowacyjności i kreatywności wśród pracowników.

Absolwenci studiów Liderzy Zarządzania Wiedzą i Talentami w Zespołach zdobywają dyplom studiów podyplomowych potwierdzający uzyskanie kompetencji menedżerskich i HR biznes partnera. Program studiów adresowany jest do przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą wzmacniać własne umiejętności kierownicze oraz poznać praktyczne rozwiązania, narzędzia i techniki skutecznego zarządzania i osiągania celów organizacyjnych oraz indywidualnych.

Program zajęć przygotowany został przez zespół praktyków - członków zarządu, dyrektorów personalnych, konsultantów i pracowników naukowych, na bazie przeprowadzonych badań i analiz trendów rozwoju systemów zarządzania, zrealizowanych wiosną 2012 roku wśród menedżerów dużych i średnich przedsiębiorstw oraz studentów poprzednich edycji studiów podyplomowych z zakresu HR. Zajęcia prowadzą wybitni dydaktycy i praktycy biznesu, prezesi zarządów i członkowie rad nadzorczych firm i korporacji globalnych oraz partnerzy i konsultanci czołowych firm doradczych i szkoleniowych.

Więcej informacji: www.civitas.edu.pl/liderzy_zarzadzania_wiedza_i_talentami_w_zespolach

Źródło: Collegium Civitas

Udostępnij artykuł: