Columbus przejdzie na główny parkiet GPW bez emisji akcji

Z rynku

Spółka Columbus Energy S.A. chce złożyć prospekt emisyjny jeszcze w wakacje. Wprowadzenie notowań do obrotu na GPW odbędzie się bez publicznej oferty akcji, poinformowała Spółka.

GPW, wejście i notowania na pasku
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański

Spółka Columbus Energy S.A. chce złożyć prospekt emisyjny jeszcze w wakacje. Wprowadzenie notowań do obrotu na GPW odbędzie się bez publicznej oferty akcji, poinformowała Spółka.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca br., zatwierdziło uchwałę na temat ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych wszystkich akcji Spółki.

Publiczną ofertę nowych akcji przesuniemy na bardziej sprzyjający czas

Obecnie Columbus, wraz z partnerami, pracuje nad aktualizacją prospektu emisyjnego, który planuje złożyć do KNF w III kwartale 2022 roku.

Czytaj także: Współpraca Columbus, Saule i Somfy Polska ‒ w planach nowe produkty z wykorzystaniem perowskitowych ogniw fotowoltaicznych

Przeniesienie było planowane od 2021 roku

Przypomnijmy, że o przygotowywaniu się do przeprowadzenia publicznej oferty nowych akcji Columbus poinformował w czerwcu 2021 r.

‒ Nasze plany przeniesienia notowań na główny parkiet GPW zostały zweryfikowane w dużej mierze przez dynamicznie zmieniającą się sytuację makroekonomiczną, nie tylko w naszym kraju,  ale w całej Europie ‒ twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

‒ Konsultując ten temat od wielu miesięcy z naszymi doradcami i partnerami doszliśmy do wniosku, że publiczną ofertę nowych akcji przesuniemy na bardziej sprzyjający czas ‒ dodaje prezes.

Czytaj także: Columbus Energy pozyskał 50 mln zł finansowania od mBanku

Columbus Energy S.A. w segmencie NC Alert na NewConnect      

W ostatnich dniach GPW poinformowała o zakwalifikowaniu 73 spółek, wśród nich Columbus Energy S.A., do segmentu NC Alert na NewConnect. Zmiana systemu notowań na tzw. fixingi nastąpiła od 1 lipca.

‒ Columbus od 1 lipca br. jest notowany na dwóch fixingach, co zapewne odbije się na płynności na walorze ‒ komentuje Dawid Zieliński.

‒ Spóźniliśmy się kilka godzin z publikacją opinii audytora, na co regulamin GPW przewiduje minimalną karę, czyli upomnienie. Przez dwa upomnienia, które otrzymaliśmy od GPW, lądujemy w NC Alert.

Warto jednak przypomnieć, że przez ostatnie kilka lat inwestorzy przeprowadzili transakcje akcjami Columbusa na ponad 1 mld zł na NewConnect, więc czas przenieść się na rynek regulowany. Być może będzie to połączone z powrotem do dobrych wyników finansowych.

Konsekwencją fixingu jest również jest to, że potencjalna umowa z inwestorem z USA nie jest dla nas atrakcyjna, bo wartość equity, jaką możemy pozyskiwać z tego finansowania, jest skorelowana z wielkością obrotów w danym miesiącu.

Czytaj także: Columbus Energy wzmacnia swoją pozycję na rynku, nowe umowy o współpracy oraz inwestycyjne

Źródło: Columbus Energy
Udostępnij artykuł: