Comarch Asset Management w Warcie

Finanse i gospodarka

Comarch wdrożył w Warcie i Warcie Życie rozwiązanie Comarch Asset Management, automatyzujące procesy wyceny funduszy w obu spółkach. Wraz z rozwojem ubezpieczyciel potrzebował jednego scentralizowanego systemu.

Comarch wdrożył w Warcie i Warcie Życie rozwiązanie Comarch Asset Management, automatyzujące procesy wyceny funduszy w obu spółkach. Wraz z rozwojem ubezpieczyciel potrzebował jednego scentralizowanego systemu.

"W miarę wzrostu liczby obsługiwanych funduszy oraz w obliczu pojawiających się na rynku finansowym nowych możliwości inwestowania potrzeba posiadania nowoczesnego, skonsolidowanego systemu informatycznego zarówno do ewidencji i wyceny aktywów, jak i zarządzania nimi stała się sprawą zasadniczą" - mówi Tomasz Miedziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w Warcie i Warcie Życie.

Comarch Asset Management pozwala na obsługę funduszy oraz portfeli własnych, począwszy od zarządzania aktywami, weryfikację transakcji i rozliczeń oraz wykonywanie innych niezbędnych operacji, po wycenę wszystkich aktywów. System na bieżąco monitoruje i kontroluje przekroczenia zdefiniowanych limitów inwestycyjnych, oficjalnych oraz własnych zarówno w trybie offline, jak i online. Umożliwia także zbiorcze zarządzanie rachunkami pieniężnymi oraz prognozę cash-flow. System gwarantuje równoczesną wycenę aktywów według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowych, a także generowanie wymaganych przez regulatorów raportów.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: