Comarch: zysk netto w II kw. poniżej oczekiwań, wyniósł 20,3 mln zł

Z rynku

Zysk netto grupy Comarch w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 20,3 mln zł i był 0,4 proc. wyższy rok do roku ‒ poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 23,6 mln zł. Oczekiwania sześciu biur maklerskich wahały się od 20,3 mln zł do 26 mln zł.

Logo firmy Comarch
Logo firmy Comarch Źródło: Materiały prasowe

Zysk netto grupy Comarch w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 20,3 mln zł i był 0,4 proc. wyższy rok do roku ‒ poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 23,6 mln zł. Oczekiwania sześciu biur maklerskich wahały się od 20,3 mln zł do 26 mln zł.

#Sprzedaż była generowana przez klientów z sektora finansowo-bankowego, handlowo-usługowego (głównie na rynkach zagranicznych), a także w obszarze rozwiązań #ERP (zarówno na rynku polskim, jak i #DACH) oraz rozwiązań #IT dla medycyny #COVID19 @ComarchGroup

Wynik EBITDA grupy Comarch wzrósł rok do roku o 4 proc. i sięgnął 51,4 mln zł. Średnia prognoz zebranych przez PAP Biznes to 46,4 mln zł.

W drugim kwartale 2020 roku grupa osiągnęła 136,3 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, czyli 1,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Sprzedaż zagraniczna wyniosła w drugim kwartale 194,6 mln ł i była o 2,4 proc. wyższa. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w drugim kwartale 58,8 proc. całkowitych przychodów Grupy.

Wyższe przychody ze sprzedaży

W całym półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży grupy Comarch były wyższe o 6,3 proc. rdr. Wynik operacyjny osiągnął 71 mln zł i był wyższy o 55,5 proc. w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu 2019 roku.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2020 r. był wyższy o 27 proc. i wyniósł 34,5 mln zł.

W drugim kwartale 2020 roku struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży grupy Comarch nie uległa znacznym zmianom.

Przychody ze sprzedaży usług informatycznych spadły o 0,9 proc. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego pozostały na porównywalnym poziomie i wyniosły 48,3 mln zł.

Sprzedaż własnych wyrobów gotowych wzrosła o 249,9 proc. Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego wzrosły o 154,5 proc. Nieznaczny wzrost odnotowały również przychody ze sprzedaży hardware obcego, które wzrosły o 27,9 proc.

Czytaj także: Comarch Corporate Banking w chmurze będzie dostępny dla klientów Banku BNP Paribas

"W pierwszym półroczu 2020 roku popyt na usługi i produkty informatyczne grupy Comarch był zwiększony w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo wystąpienia w drugim kwartale ogólnoświatowej pandemii COVID-19.

Po przejściowym spowolnieniu popytu w okresie kwiecień‒maj 2020 roku, grupa Comarch w czerwcu 2020 roku zaobserwowała dynamiczne zwiększenie sprzedaży oferowanych rozwiązań informatycznych.

Była ona generowana przez klientów z sektora finansowo-bankowego, handlowo-usługowego (głównie na rynkach zagranicznych), a także w obszarze rozwiązań ERP (zarówno na rynku polskim, jak i DACH) oraz rozwiązań IT dla medycyny" ‒ napisano w komunikacie spółki.

Prognoza wyniku w drugim półroczu

Comarch poinformował, że portfel zamówień grupy zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach.

Istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Comarch w drugim półroczu 2020 roku będą miały: pozyskanie dużych i wymagających znacznych nakładów kontraktów, koszty związane z rozwojem nowych rozwiązań IT, szybko rosnące koszty pracy, jak również ograniczenia związane z funkcjonowaniem w warunkach pandemii COVID-19.

Czytaj także: Citi Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch poprzez CitiConnect API

Rentowność sprzedaży

Po sześciu miesiącach 2020 roku marża na sprzedaży wzrosła do 28,38 proc., z 25,92 proc. przed rokiem.

Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej wzrosła do 10,13 proc. (6,93 proc. rok temu), rentowność sprzedaży brutto sięgnęła 8,03 proc. (6,92 proc. rok wcześniej), a rentowność sprzedaży netto wzrosła do 4,87 proc., z 4,08 proc. rok wcześniej.

Mniejsze zatrudnienie

30 czerwca 2020 r. Grupa Comarch zatrudniała 6269 osób, tj. o 79 osób mniej niż na koniec 2019 roku.

Wartość aktywów Grupy Comarch na koniec czerwca 2020 roku wzrosła o 11,3 proc. w stosunku do końca czerwca 2019 roku, natomiast wartość kapitału własnego w tym samym czasie wzrosła o 12,8 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w drugim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

Żródło: PAP Biznes

Czytaj także: Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Polska hubem IT Europy?

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: