Concordia Ubezpieczenia: Innowacje bankowo-ubezpieczeniowe

NBS 2018/05

Od blisko dwóch lat Concordia Ubezpieczenia inwestuje intensywnie w rozwój infrastruktury informatycznej. Platforma do sprzedaży ubezpieczeń na odległość, direct i specjalny moduł ubezpieczeniowy zintegrowany z bankowym systemem Case Pro – to kolejne, po aplikacjach „Mobilne Szkody – Concordia” czy „Concordia Aztec Reader”, rozwiązania widoczne dla klientów i pośredników Concordii. Ubezpieczyciel wierzy, że podjęte inwestycje oraz projekty integracyjne w pełni przysłużą się realizacji wspólnych celów biznesowych na linii bankowo-ubezpieczeniowej.

Od blisko dwóch lat Concordia Ubezpieczenia inwestuje intensywnie w rozwój infrastruktury informatycznej. Platforma do sprzedaży ubezpieczeń na odległość, direct i specjalny moduł ubezpieczeniowy zintegrowany z bankowym systemem Case Pro – to kolejne, po aplikacjach „Mobilne Szkody – Concordia” czy „Concordia Aztec Reader”, rozwiązania widoczne dla klientów i pośredników Concordii. Ubezpieczyciel wierzy, że podjęte inwestycje oraz projekty integracyjne w pełni przysłużą się realizacji wspólnych celów biznesowych na linii bankowo-ubezpieczeniowej.

Case Pro w SGB-Banku

Concordia Ubezpieczenia i banki spółdzielcze zrzeszenia  SGB w marcu br. skutecznie zintegrowały się z systemem  kredytowym SGB – Case Pro. System z autorskim modułem  ubezpieczeniowym pozwala zawrzeć umowę ubezpieczenia  Życie Komfort (oferowanego przez Concordię), zabezpieczając  klienta obsługiwanego kredytowo przez bank.

Banki spółdzielcze korzystają powszechnie z ubezpieczenia  na życie, jako istotnego zabezpieczenia kredytu. Do  momentu wdrożenia integracji, proces kredytowy wymagał  wystawienia polisy w systemie Rubinet. Case Pro powoduje,  że dane klienta oraz dokumenty zaczytywane są z jednego  miejsca, oszczędzając znacząco czas. Dzięki temu rozwiązaniu  proces analizy wniosków został skrócony z 3,5 godz. do  zaledwie 44 min. Integracja z systemem Case Pro powoduje,  że wystawienie polisy zajmuje około jednej minuty. Doradca  wybiera zaledwie kilka pól związanych z zakresem ochrony  ubezpieczeniowej, pozostałe dane są uzupełniane w umowie  ubezpieczenia automatycznie, a polisa przesyłana jest do  systemu Case Pro. Przewagą systemu jest jego modułowość  umożliwiająca bankom przechowywanie i przetwarzanie danych  klienta w jednym miejscu.  –

Dzięki naszej współpracy klient, po otrzymaniu pozytywnej  decyzji kredytowej, może od razu zabezpieczyć w banku swój kredyt  do 100 tys. zł, zawierając polisę na życie. W krótkim czasie,  bez zbędnych formalności i badań lekarskich, przy wykorzystaniu  specjalnego modułu ubezpieczeniowego zintegrowanego z całym  Systemem Case Pro. Uzupełnienie pól dotyczących zakresu ochrony  ubezpieczeniowej zajmuje około minuty, pozostałe informacje,  przede wszystkim teleadresowe, są zintegrowane z systemem  Case Pro – wyjaśnia Maciej Samson, Menedżer Sprzedaży  w Biurze Bancassurance Concordii Ubezpieczenia, odpowiedzialny  za projekt wdrożeniowy. – Przy zawieraniu umowy  ubezpieczenia doradca nie musi przechodzić do innej aplikacji  – wszystko odbywa się w tym samym miejscu, podczas jednej,  krótkiej wizyty w banku. Jedną z głównych przewag obsługowych  dla pracowników banku jest intuicyjność systemu. Wystarczy wybrać  zakres i wariant ochrony, a system sam zaczyta niezbędne  dane i dokumenty, w tym ogólne warunki ubezpieczenia. Proces  wystawienia polisy ubezpieczeniowej, łącznie z przesłaniem polisy,  trwa około dwóch minut i – co ważne – dokument widnieje  od razu w obu systemach. Warto również wspomnieć, że proces  wdrożenia modułu ubezpieczeniowego dla danego banku nie jest  skomplikowany, trwa krótko i jest dostępny dla każdego z banków  korzystających z systemu Case Pro – dodaje.

Z Systemu Case Pro korzysta już około 25% banków  spółdzielczych SGB. Kolejne podmioty są w procesie poznawania  rozwiązania oraz korzyści, jakie z niego płyną. Niewątpliwie  do najważniejszych z nich należy oszczędność czasu.  A że czas to pieniądz – banki wiedzą najlepiej, warto zainteresować  się rozwiązaniem Case Pro rozbudowanym o moduł  ubezpieczeniowy. Jesteśmy gotowi do wprowadzenia  podobnych integracji także i w innych systemach wspólnie  wykorzystywanych przez banki. Na czym polega integracja?  W tradycyjnym procesie sprzedaży ubezpieczeń kredytowych  doradca bankowy musi korzystać z dwóch systemów: własnego  i ubezpieczyciela, co łączy się bardzo często z multiplikacją wprowadzanych danych. Integracja, która pozwala zawrzeć  umowę kredytu i ubezpieczenia w jednym miejscu, stanowi  zauważalną poprawę jakości pracy doradcy, skraca też czas  wystawienia polisy mniej więcej o jedną trzecią.

Direct w GBS Barlinek

Wystawienie polisy turystycznej jeszcze nigdy nie było  tak proste. Wszystko za sprawą wdrożonej w kwietniu br.  usługi sprzedaży na odległość. Concordia Ubezpieczenia,  wspólnie z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku,  stworzyła nową funkcjonalność w bankowości internetowej,  tym samym dając klientom możliwość zakupu ubezpieczenia  Concordia Turysta.Dzięki usłudze, klient, po zalogowaniu do bankowości elektronicznej,  samodzielnie wystawia umowę ubezpieczenia, co zabiera  mu około dwóch minut. Wystarczy wybrać miejsce swojej  podróży, uzupełnić kilka pól związanych z zakresem ochrony, by  poznać cenę ubezpieczenia, i opłacić w wygodny sposób składkę  z własnego konta bankowego. Dane teleadresowe zaczytują się  automatycznie, a intuicyjny i przyjazny interfejs sprawia, że  klient przez cały czas zakupu polisy czuje się komfortowo i bezpiecznie  – wyjaśnia Maciej Samson.Priorytetem przy tworzeniu platformy dla Concordii  i GBS Banku było doświadczenie i komfort użytkownika.  Przez cały okres planowania tego rozwiązania partnerzy  dbali o to, aby klient czuł się bezpiecznie, a całość wystawienia  polisy była ułożona w logiczny, przewidywalny i intuicyjny  dla niego sposób. – Jest to pierwszy krok w dalszym procesie  integracji, powstały dzięki współpracy bankowo-ubezpieczeniowej.  Zamierzamy rozwijać ten dodatkowy kanał sprzedaży. Do  końca bieżącego roku planujemy udostępnić na stronie internetowej  Concordii rozwiązanie typu direct, a wraz z nim dwa-trzy  nowe rodzaje ubezpieczeń. Jako główny i długoletni partner bankowości  spółdzielczej, razem z GBS Bankiem, po raz kolejny udowadniamy,  że nasza wspólna oferta jest otwarta na nowoczesne  rozwiązania, przyjazne także dla młodych, coraz bardziej wymagających  technologicznie klientów – mówi Grzegorz Kukla,  członek zarządu Concordii Ubezpieczenia.

W pierwszej kolejności Concordia i GBS Bank zdecydowały  się na wdrożenie dość prostego, jeśli chodzi o zakres,  produktu ubezpieczeniowego, stanowiącego jednak umowę  o charakterze finansowym. Nie można zapomnieć, że przed  rynkiem bankowym i ubezpieczeniowym stoją dwie wymagające  zmiany prawne – wdrożenie dyrektyw RODO i IDD.  – Bardzo ważna w procesie wdrożenia była dla nas pełna zgodność  rozwiązania z wymogami ustawy, które odbieramy nie tylko  jako dodatkowy zestaw obowiązków informacyjnych, ale również  szansę na pełną postawę prokonsumecką. Współgra to ściśle  z naszym podstawowym celem oddania klientowi rozwiązania  cieszącego się jego sympatią i odczuciem komfortu przy zakupie  ubezpieczenia – dodaje Maciej Samson.Dla GBS Banku nowoczesne rozwiązania technologiczne  wspierające kompleksową ofertę dla klientów są szczególnie  istotne. – Obok ubezpieczeń planujemy uruchomić kolejne usługi  dla klientów bankowości internetowej, m.in. e-waluty, e-faktury  czy też szybkie płatności. Integracja z Concordią to kontynuacja  dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej. Największą  zaletą nowego rozwiązania jest umożliwienie klientowi korzystania  z wszystkich usług dostępnych przez logowanie tylko do  jednego systemu (CBP) i dostęp do nich z jednego miejsca – wyjaśnia  Bożena Głogowska, wiceprezes zarządu Gospodarczego  Banku Spółdzielczego w Barlinku.
Udostępnij artykuł: