Concordia: uprawy pod ochroną

Finanse i gospodarka

1 października 2013 r. Concordia rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa, który potrwa nie dłużej niż do 15 listopada br.

1 października 2013 r. Concordia rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa, który potrwa nie dłużej niż do 15 listopada br.

Ochroną objęte będą uprawy zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego. Ubezpieczenie wspomnianych upraw możliwe będzie w pakietach obejmujących: grad i ujemne skutki przezimowania (Bonus Z); dodatkowo przymrozki wiosenne (Baza Z) oraz najszerszy pakiet zawierający dodatkowo: deszcz nawalny i huragan (Plus Z). Concordia zaoferuje także ubezpieczenia jedynie gradu. Już w momencie zawierania umowy zostanie wybrany ryczałtowy wariant wypłaty odszkodowania za powstałe szkody.

"Limit środków finansowych na dotacje do składek będzie ograniczony. Tym samym sezon ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa może zostać zakończony wcześniej. W przypadku wyczerpania limitu dotacji przewidujemy możliwość uruchomienia sprzedaży bez dotacji do składek" - informuje Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordii.

Concordia przygotowała także ofertę pakietu ryzyk dodatkowych. Obejmuje ona: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Rolnika i NNW Rolnika. Concordia ubezpieczenia upraw rolnych będzie oferować bez udziałów własnych. W takich ryzykach jak grad, przymrozki, deszcz nawalny czy huragan odszkodowanie może wynieść maksymalnie 95 proc. sumy ubezpieczenia.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: