COP24: ponad 10 mld zł na rozwój elektromobilności. Porozumienie Polski i Wielkiej Brytanii

Czysty zysk / Wydarzenia

Premier Polski Mateusz Morawiecki na COP24
Premier Polski Mateusz Morawiecki na COP24 © cop24.gov.pl

Polska i Wielka Brytania uzgodniły deklarację "Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility". Na rozwój elektromobilności polski rząd przeznaczy w najbliższych latach ponad 10 miliardów złotych, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Na rozwój elektromobilności rząd przeznaczy w najbliższych latach ponad 10 mld zł z funduszu #elektromobilność #COP24 @COP24

“Polska ma kompleksową i ambitną politykę odpowiedzialnego rozwoju, której integralną częścią jest wspieranie elektromobilności. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce to dokument wytyczający cele i obszary działania, a jego operacjonalizacją jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Stworzyliśmy więc architekturę rynku czystego transportu w Polsce. Dla zapewnienia kompletności systemu zdecydowaliśmy się również przygotować instrument finansowy wspierający realizację przewidzianych działań – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który rozpocznie funkcjonowanie z początkiem 2019 roku” – powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie.

Na rozwój elektromobilności rząd przeznaczy w najbliższych latach ponad 10 mld zł z tego funduszu.

Rewolucja motoryzacyjna

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w Polsce miała miejsce prawdziwa rewolucja motoryzacyjna. U progu transformacji ustrojowej po polskich drogach jeździło jedynie 327 tysięcy zarejestrowanych pojazdów osobowych. W 2017 roku ich liczba, według Centralnej Ewidencji Pojazdów, przekroczyła 22 miliony. Ten wzrost to przykład dynamicznego rozwoju gospodarczego i bogacenia się społeczeństwa – ale też poważne wyzwanie dla środowiska naturalnego. Problem ma także charakter globalny. Proces powiększania się aglomeracji miejskich i megamiast obserwowany jest we wszystkich zakątkach Ziemi – do 2050 roku 2/3 populacji mieszkać będzie na obszarach zurbanizowanych.

Sygnatariusze porozumienia “Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility” deklarują chęć wspomagania rozwoju sektora e-mobilnego, wymiany doświadczeń i współpracy naukowej w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii w transporcie i logistyce. Do porozumienia mogą dołączać kolejne państwa, regiony i miasta, a także firmy i organizacje pozarządowe.

“To rewolucja przemysłowa i rozwój technologiczny przyczyniły się do tak poważnych zmian klimatu, ale to również nowe technologie mogą być odpowiedzią na powstałe wyzwania. W obszarze transportu istnieją liczne przykłady nowoczesnych rozwiązań, służących ograniczeniu emisji i efektywnemu korzystaniu z dostępnych zasobów” – dodał przewodniczący konferencji COP24 i wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

Czytaj także: COP24: uczestnicy przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji >>>

Globalny szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach potrwa do 14 grudnia. Podczas konferencji przedstawiciele 196 państw i Unii Europejskiej dyskutować będą nad sposobami osiągnięcia celów wyznaczonych w tzw. porozumieniu paryskim z 2015 roku. Kolejne dni tematyczne poświęcone będą: elektromobilności, innowacjom, lasom, problematyce zrównoważonego rozwoju miast, finansowaniu polityki klimatycznej, jakości powietrza oraz ludzkiemu wymiarowi problematyki zmian klimatu.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: