COP24: projekt osiedla Mieszkanie Plus nagrodzony na szczycie klimatycznym w Katowicach

Nieruchomości

COP24
© cop24.gov.pl

Projekt osiedla „Nowe Jeziorki” wykonany dla inwestycji przy ul. Karczunkowskiej w Warszawie otrzymał wyróżnienie w konkursie „Polskie Inwestycje Przyszłości” w kategorii „Dostępne osiedle” podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Osiedle powstanie w ramach programu Mieszkanie Plus.

Projekt osiedla „Nowe Jeziorki” otrzymał wyróżnienie w konkursie „Polskie Inwestycje Przyszłości” w kategorii „Dostępne osiedle” podczas @COP24 #MieszkaniePlus #COP24

Wyróżnione w konkursie osiedle zaprojektowały dwie pracowanie architektoniczne AMC Andrzej Chołdzyński oraz 22Architekci.

– Wyróżnienie projektu osiedla Nowe Jeziorki na Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Katowicach jest potwierdzeniem, że strategia ochrony środowiska naturalnego w urbanistyce i architekturze to absolutny priorytet – uważa jeden z autorów projektu architekt Andrzej M. Chołdzyński. – Tworzymy projekty siedlisk ludzkich w sposób ekologicznie odpowiedzialny, domy mieszkalne wznoszone są wśród nowych nasadzeń parku leśnego, w którym zintegrowany jest m.in.  układ stawów i retencji powierzchniowej wód opadowych oraz gospodarowania wodą szarą. Duża część podróży z osiedla i do osiedla odbywać się będzie koleją podmiejską z lokalnego przystanku. Dążymy do zerowego lub ujemnego bilansu CO2 dla całego osiedla. Dziękujemy za wyróżnienie projektu, które odczytujemy jako wsparcie naszych idei i drogi do ich realizacji – dodał Chołdzyński.

Osiedle mieszkaniowe „Nowe Jeziorki” powstanie na blisko 15-hektarowej działce, położonej na granicy Warszawy i Lesznowoli. Społeczne i ekonomiczne cele inwestycji zakładają budowę osiedla o wysokiej gęstości zamieszkiwania (planowana budowa 2,7 tys. mieszkań). Ma mieć ono dostęp do szybkiego i sprawnego transportu publicznego. Potencjał komunikacyjny miejsca polega m.in. na łatwości dojazdu transportem publicznym (w tym pociągiem) do centrum Warszawy.

– Jesteśmy zaszczyceni otrzymanym wyróżnieniem. Osiedle Nowe Jeziorki to zespół mieszkaniowy, który ma się wpisywać w ideę zrównoważonego rozwoju poprzez swoje rozwiązania ekologiczne, ekonomiczne i społeczne – podkreślił Maciej Kowalczyk z pracowni 22Architekci, współautor wyróżnionego projektu osiedla. – Stąd równie dużą wagę jak do rozwiązań zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii czy gospodarowania wodami opadowymi, przywiązujemy do kosztów realizacji czy użytych do budowy materiałów. Jednak przede wszystkim naszym celem jest uzyskanie trwałej akceptacji projektowanej przestrzeni przez przyszłych użytkowników – stwierdził Kowalczyk.

Wspólny projekt dwóch pracowni architektonicznych

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu Mieszkanie Plus na projekt osiedla Nowe Jeziorki odbyło się w marcu 2018. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo pracownie 22Architekci oraz AMC – Andrzej M. Chołdzyński. Zadaniem obu pracowni było wypracowanie finalnego projektu osiedla w oparciu o narodzone w konkursie koncepcje.

Wspólny projekt zakłada udostępnienie mieszkańcom – w zasięgu pieszego dojścia – wszystkich niezbędnych usług podstawowych, tak społecznych (szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska, plac miejski, kluby osiedlowe, liczne przestrzenie publiczne), jak i komercyjnych. Oba te aspekty pozwolą istotnie ograniczyć posługiwanie się na co dzień prywatnymi samochodami. Atutem osiedla będzie wkomponowana szkoła podstawowa, z której będą mogły korzystać mieszkające w okolicy rodziny.

Zgodnie z projektem pracowni 22Architekci i AMC – Andrzej M. Chołdzyński, Nowe Jeziorki to miasto projektowane dla ludzi, nie dla samochodów. Zakładany jest niski współczynnik miejsc parkingowych (pół miejsca na mieszkanie). Zamiast arterii komunikacyjnych powstaną „płuca osiedla” – park centralny, skwery, wewnętrzne ogródki działkowe, bulwar kolejowy. Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego i innowacyjnego ekosystemu miejskiego łączącego rozwiązania hydrologiczne, przygotowanie terenów zieleni, dróg wewnętrznych i rzeźbę terenu. Istotne jest również zagospodarowanie wód deszczowych poprzez niecki bioretencyjne, użytkowanie wody szarej z dachów budynków w toaletach oraz do podlewania wewnętrznych ogródków. Zarówno budynki i poszczególne kondygnacje, jak i przestrzenie wspólne, będą dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Użycie technologii „smart city” na osiedlu

Projekt zakłada także użycie technologii „smart city” na osiedlu: system zdalnego monitorowania i administrowania budynkami, czujniki przy przejściach dla pieszych informujące samochody o zbliżających się pieszych, reduktory mocy ‘save box’ dla terenów publicznych i części wspólnych w budynkach, monitorowanie produkcji odpadów i recykling. Zakładany jest także montaż stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych.

Inwestycja jest realizowana przez PFR Nieruchomości S.A., we współpracy z stołecznym samorządem w zakresie m.in. budowy publicznej szkoły podstawowej na terenie osiedla. Prowadzone są również rozmowy z PKP PLK w sprawie przeprowadzenia prac modernizacyjnych, które ułatwiałby mieszkańcom osiedla dotarcie na peron kolejowy stacji Warszawa Jeziorki.

Organizatorem konkursu „Polskie Inwestycje Przyszłości” jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Resort chce wyróżnić te projekty, które z jednej strony szczególnie wpłynęły na ochronę środowiska, z drugiej – stanowią przykład biznesowego sukcesu, skutecznego wdrażania innowacji oraz dobrych praktyk. Wszystko to przy okazji 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Katowicach.

Źródło: PFR Nieruchomości

Udostępnij artykuł: