Coraz mniej udziałowców banków spółdzielczych. Jak odwrócić ten trend?

Bankowość spółdzielcza

O przyczynach spadku udziałowców w bankach spółdzielczych – specjalnie dla portalu aleBank.pl pisze Sławomir Flissikowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej SGB−Banku SA. To kolejna opinia w dyskusji na temat roli i znaczenia funduszy udziałowych.

Sławomir Flissikowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej SGB−Banku SA.
Sławomir Flissikowski Fot. R.Woźniak

O przyczynach spadku udziałowców w bankach spółdzielczych – specjalnie dla portalu aleBank.pl pisze Sławomir Flissikowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej SGB−Banku SA. To kolejna opinia w dyskusji na temat roli i znaczenia funduszy udziałowych.

Sławomir Flissikowski: Uczestnictwo w organach statutowych oraz ew. partycypacja w podziale wyniku finansowego nie satysfakcjonuje udziałowców banków spółdzielczych #BankowośćSpółdzielcza #BankiSpółdzielcze #UdziałowcyBankówSpółdziełczych #FunduszeUdziałowe #SGBBank

Zasoby funduszu udziałowego w Bankach Spółdzielczych leżą u fundamentów powstania i rozwoju tych instytucji finansowych. Zgodnie z zapisami ustawy − Prawo Spółdzielcze to fundusz udziałowy stanowi podstawowe wyposażenie kapitałowe spółdzielni finansowych.Zaraz po okresie transformacji ustrojowej, wraz z pojawieniem się zapisów Prawa bankowego, ściśle precyzującego potencjał rozwoju w powiązaniu z poziomem funduszy własnych, to właśnie te zasoby stanowiły o potencjale ekonomicznym banków oraz stanowiły często źródło pozyskiwania kapitałów.Ostatnie rozwiązania regulacyjne przyjęte w rozporządzeniu CRD oraz kontekst ich stosowania, wynikający z rekomendacji krajowego regulatora, z jednej strony podniosły rangę funduszy udziałowych jako składowych wyposażenia kapitałowego banków spółdzielczych, a z drugiej ograniczyły fluktuację udziałów członkowskich, co spotkało się z pewnym niezrozumieniem udziałowców.Czytaj także: Jak skutecznie przyciągnąć nowych udziałowców banków spółdzielczych?

Mało korzyści dla udziałowców

To czynnik, choć nie jedyny, z którego może wynikać obniżający się poziom zainteresowania członkostwem w bankach spółdzielczych.Bez wątpienia wpływ na taką sytuacją ma również brak skonkretyzowanych przywilejów wynikających z posiadana udziałów w banku, których katalog zamyka się na poziomie uczestnictwa w organach statutowych oraz nie zawsze występującej partycypacji w podziale wyniku finansowego, jako dywidendy, którą prawidłowo winno się określać jako oprocentowanie udziałów członkowskich.To zdecydowanie poziom niesatysfakcjonujący udziałowców banków spółdzielczych.Czytaj także: Dlaczego maleje liczba członków-udziałowców banków spółdzielczych?

Potrzebna szeroka debata

Bez wątpienia pozytywnym symptomem jest dostrzeganie problemu obniżającego się poziomu posiadania udziałów członkowskich w bankach spółdzielczych. Nie tylko przez bankowców sektora spółdzielczego, lecz również przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz związki branżowe, takie jak Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych czy Związki Rewizyjne.Jestem przekonany, iż bardzo szybko zbliżamy się do przeprowadzenia głębokiej dyskusji, zakończonej propozycjami, przekutymi w konkretne postulaty, nawet do organów ustawodawczych, które zapobiegną obniżaniu funduszy udziałowych w bankach spółdzielczych.Czytaj także: Bankowość spółdzielcza: jak fundusze udziałowe postrzega nadzorca?
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: