Coraz niższa zdolność kredytowa Polaków

Finanse i gospodarka

W czerwcu trzyosobowa rodzina mogła otrzymać kredyt o ponad 7 tys. złotych niższy niż miesiąc wcześniej. Zdolność kredytowa spada, a poprawę sytuacji może przynieść nowa rekomendacja S. Zacznie ona jednak obowiązywać od nowego roku i nie wszystkie zmiany, jakie przyniesie będą korzystne dla kredytobiorców.

W czerwcu trzyosobowa rodzina mogła otrzymać kredyt o ponad 7 tys. złotych niższy niż miesiąc wcześniej. Zdolność kredytowa spada, a poprawę sytuacji może przynieść nowa rekomendacja S. Zacznie ona jednak obowiązywać od nowego roku i nie wszystkie zmiany, jakie przyniesie będą korzystne dla kredytobiorców.

Spadek zdolności kredytowej w czerwcu wyniósł około dwa procent w przypadku rodziny i procent dla singla. Największy wpływ, w przypadku modelowych klientów, miał spadek średniego wynagrodzenia. Według danych GUS w maju (wartość za ten miesiąc była przyjęta do wyliczeń) spadło ono o ponad 130 zł w relacji do miesiąca poprzedniego i wyniosło 3 699,67 zł brutto.

Wpływu na spadek zdolności nie miało oprocentowanie. W czerwcu praktycznie nie uległo ono zmianie w porównaniu do maja. Średnia marża banku dla kredytu, o który wnioskuje rodzina wyniosła 1,57 procent, a w przypadku singla 1,66 procent. W przeciwieństwie do wcześniejszych miesięcy nie pomogła również decyzja o obniżce stóp procentowych. Na początku czerwca Rada Polityki Pieniężnej obcięła je o kolejne 25 punktów bazowych. Zmiana ta została jednak wcześniej zdyskontowana przez rynek i nie spowodowała obniżenia stawki bazowej. Na koniec czerwca WIBOR 3M przyjął wartość 2,73 procent, co oznacza spadek w ciągu miesiąca zaledwie o 0,01 punktu procentowego.

Odczuwalne zmiany w sposobie liczenia zdolności kredytowej powinny mieć miejsce, gdy banki zaczną dostosowywać swoje wewnętrzne procedury do opublikowanej w czerwcu nowelizacji rekomendacji S.

Na korzyść kredytobiorców zadziała wydłużenie o 5 lat okresu, jaki banki będą mogły przyjąć do liczenia zdolności kredytowej. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, banki będą mogły również same określać, ile wyniesie relacja zobowiązań do dochodów. Niestety, pozostałe zmiany pogorszą dostępność kredytów, jednak nie będą miały bezpośredniego wpływu na zdolność kredytową. Od nowego roku kredyty walutowe będą dostępne jedynie dla osób zarabiających w tej walucie, skrócony zostanie maksymalny okres kredytowania oraz co roku zmniejszany będzie maksymalny poziom LTV i docelowo w 2017 roku nie będzie możliwości otrzymania kredytu bez przynajmniej 20 procent środków własnych. Nowe zapisy rekomendacji mają zacząć obowiązywać od początku 2014.

Michał Krajkowski - główny analityk, Dom Kredytowy Notus

krajkowski.michal.02.150x226Po długim okresie rosnącej zdolności kredytowej od dwóch miesięcy obserwujemy delikatną korektę. Główną przyczyną, dla której dostępne kwoty dotychczas rosły, były obniżki stóp procentowych NBP i w konsekwencji spadek WIBOR-u. Ustabilizowanie się tej ostatniej stawki na poziomach 2,70-2,75 procent oznacza, że dostępne dla klientów kwoty przestały rosnąć, a nawet obserwujemy delikatne ich obniżenie. Kończący się cykl obniżek stóp procentowych oznacza, że ten czynnik nie będzie już pozytywnie wpływał na kształtowanie się zdolności kredytowej. Ułatwieniem w tym zakresie może być za to wprowadzenie nowej Rekomendacji S. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zdolność kredytowa będzie liczona dla dłuższego o 5 lat okresu kredytowania. Przełoży się to na zwiększenie dostępnych kwot o około 6-8 procent. Nowe regulacje banki mają obowiązek wdrożyć maksymalnie od 1 stycznia 2014 roku, ale pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej część instytucji nową rekomendację zacznie stosować wcześniej.

W czerwcu zdolność kredytowa modelowej rodziny spadała o 7 201 zł. Średnio małżeństwo z dzieckiem mogło otrzymać kredyt na okres 30 lat w wysokości 405 5013 zł. Najwyższą kwotę, podobnie jak w poprzednich miesiącach oferowały: Bank Millennium - 490 tys. zł (spadek o 5 tys. złotych), Bank ING - 470 tys. złotych (w tym przypadku wzrost o około 2 tys. złotych) oraz Bank Pekao S.A. - 440 tys. złotych (spadek o ponad 13 tys. złotych).
130712.zdolnosc.kredytowa.01a.600x190

W przypadku singla średni spadek zdolności jest mniejszy i wynosi 2 491 zł. Średnio mógł on uzyskać 204 286 zł, a najwyższą kwotę mógł zaoferować Bank Pekao S.A. - 263 tys. zł (spadek o 3 tys. zł) oraz Bank BGŻ - 232 tys. zł (wzrost o 2 tys. zł).
130712.zdolnosc.kredytowa.01b.600x189

Konrad Pluciński - ekspert MarketMoney.pl

plucinski.konrad.01.150x225Kolejne obniżki stóp procentowych, zgodnie z oczekiwaniami, nie wpływają już na spadek stawki WIBOR. Oprocentowanie hipotek w kolejnych miesiącach może wzrastać w następstwie podwyżek marż. Ich wysokość uzależniona jest od wewnętrznej polityki banku.

Wyższe marże po pierwsze sprawiają, że trudniej będzie uzyskać wysoką kwotę kredytu, a po drugie w przyszłości mogą spowodować znaczny wzrost raty. W dłuższym okresie prawdopodobnie stopy zaczną rosnąć, co przy założeniu stałej marży spowoduje wzrost oprocentowania kredytu. Trzeba pamiętać, że każda obniżka oprocentowania o 25 punktów procentowych powodowała spadek raty o blisko 50 zł (przy kredycie na 300 tys. zł, na 30 lat z marżą na poziomie 1,8 procent). O podobną kwotę będzie wzrastać miesięczne zobowiązanie w przypadku podwyższenia stopy procentowej.

Metodologia badania

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 399,34 zł brutto wg. danych za maj 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł mies. (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 699,67 zł brutto miesięcznie wg. danych za maj 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w czerwcu 2013 roku, przy założeniu, że:

  • klienci nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
  • klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
  • opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
  • klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.

Konrad Pluciński - MarketMoney.pl
Michał Krajkowski - Dom Kredytowy Notus

Udostępnij artykuł: