Coraz więcej milenialsów tonie w długach

Finanse osobiste

Młodzi coraz odważniej podchodzą do pożyczania pieniędzy. W 2017 r. przybyło 33 tys. kredytobiorców w wieku 18-24 lat. Kredyty ma obecnie 630,5 tys. milenialsów. Ich zaległości z tytułu zadłużenia kredytowego i pozakredytowego wyniosły 872 mln zł, co stanowi ponad 1 proc. wszystkich zaległości Polaków.

#BIGInfoMonitor: na koniec 2017 r. polscy #milenialsi mieli do spłaty 7,3 mld zł, co stanowi trochę ponad 1 proc. sumy, którą do spłaty mają wszyscy polscy #kredytobiorcy #kredyty @BIGInfoMonitor

Według GUS na 31,5 mln dorosłych Polaków, 3,1 mln osób ma między 18 a 24 lata. Więcej niż połowa z nich (52 proc.) to studenci, około jednej trzeciej mieszka jeszcze z rodzicami. Można więc przypuszczać, że duża część wciąż pozostaje na utrzymaniu swoich bliskich i najpoważniejsze decyzje finansowe ma jeszcze przed sobą. Jednak ich potrzeby i oczekiwania decydują o tym, jak wygląda dziś oferta sprzedażowa i usługowa największych producentów i sieci handlowych. Powód? Do 2025 r. milenialsi mają stanowić 75 proc. potencjału rynku pracy.

Problemy z terminową obsługa rat kredytów i pożyczek

Obserwowana w ciągu roku zmiana liczby młodych osób z problemami finansowymi, jak i kwota zaległości 18-24-latków, pozwalają stwierdzić, że ich pierwsze poważniejsze decyzje finansowe, choć w większości trafne, obarczone są jednak ryzykiem, którego negatywne skutki przychodzą z czasem. Odsetek opóźnianych o 90 dni kredytów konsumpcyjnych młodych ludzi spadł w minionym roku z 12,5 do 12 proc. i choć osoby te dopiero zaczynają zbierać doświadczenie w świecie finansów, mają o 1 pkt. proc. więcej opóźnianych kredytów konsumpcyjnych niż reszta spłacających.

– Problemy z terminową obsługa rat kredytów i pożyczek, czy też bieżących rachunków, ma ponad 154 tys. milenialsów – mówi Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor.

W Polsce jest ponad 15,3 mln kredytobiorców

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w Polsce jest ponad 15,3 mln kredytobiorców. Wśród nich 630,54 tys. osób to młodzi w wieku 18-24 lata, podczas gdy w 2016 r. było to nieco ponad 597,2 tys. osób. Choć ta liczba rośnie, to dziś „igreki” stanowią jedynie 4 proc. polskich kredytobiorców. Oznacza to również, że nieco ponad jedna piąta osób, w tym wieku, posiada już jakieś zobowiązanie kredytowe.

Na koniec 2017 r. polscy milenialsi mieli do spłaty 7,3 mld zł

Na tę grupę wiekową przypada liczba 1,1 mln kredytów. Na koniec 2017 r. polscy milenialsi mieli do spłaty 7,3 mld zł, co stanowi trochę ponad 1 proc. sumy, którą do spłaty mają wszyscy polscy kredytobiorcy.

Wśród opóźnionych zobowiązań milenialsów, które wynoszą 872 mln zł, dominują kredyty na które przypada prawie 470 mln zł. W kategorii zobowiązań pozakredytowych, których 18-24 latkowie mają blisko 402 mln zł, przodują niezapłacone rachunki za telefon – 94,9 mln zł. Problem ten dotyczył ponad 35 tys. osób. Średni dług to 2 683 zł.

Źródło: MarketNews24

 

Udostępnij artykuł: