Coraz więcej Polaków posiada assistance

Finanse i gospodarka

Regularnie rośnie liczba osób posiadających assistance. Jak pokazują wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance obecnie już 34 proc. Polaków deklaruje posiadanie usług assistance (27 proc. w 2010 roku). Polacy w zdecydowanej większości (92 proc.) wyrażają zadowolenie z tych usług, z których korzystali. 

Regularnie rośnie liczba osób posiadających assistance. Jak pokazują wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance obecnie już 34 proc. Polaków deklaruje posiadanie usług assistance (27 proc. w 2010 roku). Polacy w zdecydowanej większości (92 proc.) wyrażają zadowolenie z tych usług, z których korzystali. 

Wciąż najwięcej osób posiada assistance samochodowy - 93 proc., pakiet domowy posiada 17 proc. respondentów, medyczny - 16 proc., zaś podróżny - 12 proc. Usługi assistance posiada więcej mężczyzn (41 proc.) niż kobiet (27 proc.). Wśród beneficjentów tych usług przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35 proc.) oraz w wieku 36-49 lat (46 proc.). Najwięcej osób kojarzy usługi assistance z pomocą na drodze - 78 proc. Polacy zapytani o najbardziej użyteczne usługi assistance w zdecydowanej większości wskazywali holowanie auta i pomoc drogową - 87 proc. Na drugim miejscu znalazła się pomoc medyczna - 58 proc. oraz pomoc w podróży zagranicznej - 54 proc.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: