Coraz więcej Polaków pyta: Jaki jest twój BIK?

Tylko u nas

48% Polaków posiada co najmniej jedno zobowiązanie kredytowe, czyli ponad 15 mln osób buduje już swoją historię kredytową. W praktyce oznacza to, że informacje na temat ich zobowiązań kredytowych oraz terminowości ich spłaty są regularnie przekazywane do BIK przez banki, SKOK-i oraz inne instytucje udzielające kredytów konsumpcyjnych. Czy te 15 mln Polaków zna swój BIK?

48% Polaków posiada co najmniej jedno zobowiązanie kredytowe, czyli ponad 15 mln osób buduje już swoją historię kredytową. W praktyce oznacza to, że informacje na temat ich zobowiązań kredytowych oraz terminowości ich spłaty są regularnie przekazywane do BIK przez banki, SKOK-i oraz inne instytucje udzielające kredytów konsumpcyjnych. Czy te 15 mln Polaków zna swój BIK?

Wielu z nas posiada więcej niż jeden kredyt. Spłacamy kredyty mieszkaniowe, gotówkowe czy też karty kredytowe. Robimy zakupy na raty, korzystamy z limitów w koncie, poręczamy także kredyty swoim bliskim lub przyjaciołom. Często wszystkie te działania prowadzimy w kilku bankach jednocześnie. Regulujemy nasze zobowiązania terminowo i jesteśmy przekonani, że wszystko jest w należytym porządku. I rzeczywiście, aż 90% danych zgromadzonych w bazie BIK wskazuje na terminowe regulowanie zobowiązań kredytowych przez Polaków, czyli 90% kredytobiorców terminowo spłaca raty i może pochwalić się pozytywną historią kredytową na raporcie BIK, co jest jednym z warunków przyznania kolejnych kredytów przez instytucje finansowe.

Czym jest historia kredytowa w BIK?

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu, banki i SKOK-i weryfikują naszą historię w BIK, która zawiera m.in. informacje o liczbie zaciągniętych kredytów, oraz regularności i terminowości spłat. Nasza historia kredytowa pozwala na obliczanie oceny punktowej, tzw. scoringu. Każdy z nas ma możliwość sprawdzenia swojej oceny punktowej i tego, jaką przybiera wartość. Scoring to inaczej ocena wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten klient. Wyższa ocena punktowa oznacza większe prawdopodobieństwo, że dany klient będzie terminowo spłacał swoje kredyty. Ocenę punktową widzimy na naszym raporcie, zarówno w skali od 192 do 631, jak i w formie gwiazdek, od 1 do 5. Wiedza ta pomoże nam ocenić własne szanse na kredyt.

Dlaczego warto sprawdzać swój BIK?

Szczególnie osoby, które są aktywne kredytowo, powinny regularnie korzystać z BIK-u.  Każdy ma możliwość sprawdzania swojej historii kredytowej, szybko i bezpiecznie poprzez stronę www.bik.pl. Wystarczy potwierdzić swoją tożsamość i pobrać raport. Jest wiele sytuacji, w których sprawdzenie stanu danych przekazanych do BIK jest niezmiernie ważne, zwłaszcza w kontekście planów wzięcia kolejnego kredytu oraz bezpieczeństwa danych osobowych i naszych finansów.

BIK warto sprawdzić zawsze jeśli:

  • Spłacamy kredyt walutowy, w przypadku którego mogą powstać niewielkie zaległości spowodowane różnicami kursowymi
  • Poręczamy kredyt, w przypadku braku spłaty którego, ponosimy pełną odpowiedzialność
  • Spłaciliśmy kredyt i chcemy zweryfikować, czy ten fakt został odnotowany w historii
  • Zidentyfikowaliśmy nieścisłość w danych i chcemy sprawdzić czy bank dokonał ich korekty
  • Bank, w którym mieliśmy kredyt łączy się z innym
  • Rozwodzimy się, a posiadamy wspólne zobowiązanie z małżonkiem
  • Doświadczymy kradzieży bądź zagubienia dowodu tożsamości, który mógł zostać wykorzystany do wyłudzenia kredytu

151023.bik.01.600x432

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: