Corporate wellness – pracownik cennym aktywem firmy

Tylko u nas

Corporate wellness to trend w zarządzaniu, czerpiący z filozofii wellness promującej zdrowie oraz równowagę pomiędzy umysłem, ciałem oraz duchem. Po raz pierwszy w szósty międzynarodowym badaniu promocji zdrowia i jakości środowiska pracy "Working Well" brały udział również polskie firmy.

Corporate wellness to trend w zarządzaniu, czerpiący z filozofii wellness promującej zdrowie oraz równowagę pomiędzy umysłem, ciałem oraz duchem. Po raz pierwszy w szósty międzynarodowym badaniu promocji zdrowia i jakości środowiska pracy "Working Well" brały udział również polskie firmy.

W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku wzięło udział 1041 firm z 37 krajów. Ponad połowa (52%) badanych przedsiębiorstw zatrudnia do 1000 osób, a około 46% respondentów zatrudnia pracowników w wielu krajach. Badanie przeprowadzono w formie ankiet wypełnianych managerów wyższego i średniego szczebla (głównie z działów HR) w firmach, które zgodziły się wziąć udział w badaniu. Trzeba pamiętać, że odpowiedzi mają charakter subiektywny i dotyczą firm zainteresowanych wellness. Dane zebrano w minionym roku, a raport globalny ukazał się w lipcu 2014 roku. Badanie przeprowadziła firma Buck Consultants (USA). Wśród 1041 respondentów, 60 pochodziło z Polski, co pozwoliło wyodrębnić w Raporcie nasz kraj na tle świata. Ujęte w polskiej części raportu firmy zatrudniają w większości (82%) poniżej 500 pracowników i zajmują się różną działalnością (produkcja, handel, usługi). Wśród firm biorących udział w badaniu były Bank Millennium S.A. i PKO Bank Polski S.A. Jak wynika z badania, tylko 3% badanych firm w Polsce ma wdrożoną strategię promocji zdrowia (na świecie strategię taką ma 29% firm biorących udział w badaniu). W Polsce pojedyncze inicjatywy w tym kierunku deklaruje 43% respondentów.

Raport stanowił podstawę panelu dyskusyjnego, który odbył się 11 września tego roku w Studio Sante w Warszawie. Uczestnikami dyskusji byli: Wojciech Eichelberger, dyrektor merytoryczny Instytutu Psychoimmunologii IPSI, prof. Bolesław Rok, dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społ., Akademia Leona Koźmińskiego, Adam Hok, dyrektor Hotelu Wellness proVita, Aleksandra Leśniańska, członek zarządu i CEE & Poland HR Director Shell Polska, Natalia Pisarek, starszy konsultant w dziale Human Capital Consulting Deloitte oraz Anna Sierpowska, manager projektu Studio Sante. Panel prowadził Wojciech Szeląg - dziennikarz ekonomiczny telewizji Polsat. Zwracano uwagę, że promocja zdrowia i dbanie o zdrowie pracowników będzie miało coraz większe znaczenie dla pracodawców w naszym kraju. Wynika to ze starzenia się społeczeństwa. Firmy w coraz większym stopniu będą zmuszone konkurować o pozyskanie pracowników. Dziś niektóre "benefity" stały się standardem i coraz trudniej w ten sposób zachęcić osoby do przyjścia i pozostania w firmie. Również co roku zwiększa się liczba absencji spowodowanych stanem zdrowia. Praca wiąże się często z wysokim poziomem stresu. Jak stwierdził Wojciech Eichelberger, nie chodzi tu o sam stres, ale o możliwość jego odreagowania. Ważne jest, żeby również osoby z kadry kierowniczej aktywnie uczestniczyły w programach corporate wellness. To daje pracownikom motywacje do dbania o swoje zdrowie i przekonanie, że nie jest to tylko jednorazowa akcja, a firmie zależy na ich zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Dziś już wiadomo, że kreatywna polityka prozdrowotna to większe zadowolenie i zaangażowanie pracowników a dla firmy lepsze wyniki finansowe.

Wśród podstawowych zagrożeń zdrowotnych w Polsce w Raporcie wymienia się niski poziom aktywności fizycznej, stres oraz nieodpowiednie odżywianie co prowadzi do otyłości i wielu problemów zdrowotnych. Wiele działań prozdrowotnych nie musi wiązać się dla firmy z kosztami. Można na przykład zachęcać do rezygnacji z wind udostępniając i poprawiając wygląd klatki schodowej, czy przez zmianę rozmieszczenia

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: