COVID-19: jak umożliwić bezpieczny dostęp do sieci zdalnym pracownikom

Praca zdalna / Technologie i innowacje

W związku z ostatnią potrzebą dużej liczby pracowników do pracy zdalnej, znacząca większość organizacji odczuła bezprecedensową konieczność zapewnienia bezpiecznego zdalnego dostępu.

praca zdalna, fortinet
Źródło: Fortinet

W związku z ostatnią potrzebą dużej liczby pracowników do pracy zdalnej, znacząca większość organizacji odczuła bezprecedensową konieczność zapewnienia bezpiecznego zdalnego dostępu.

Fortinet: Inżynierowie z firmy na żywo zademonstrują wybrane scenariusze rozwiązań i szczegóły konfiguracyjne dla nich #PracaZdalna #Cyberbezpieczeństwo @Fortinet

Zdolność do obsługi tego rodzaju pracowników jest krytyczna dla ciągłości biznesowej i bezpieczeństwa.

Dzięki rozwiązaniom Fortinet organizacje zapewniają pracownikom bezpieczne narzędzie pracy, bezpieczną łączność, jak również odpowiednią skalowalność tak niezbędną w dzisiejszej rzeczywistości.

Webinaria czyli praktyczne szkolenia

Od 21 kwietnia firma zaczyna nowy cykl webinariów. Są zaplanowane dwa webinaria tygodniowo, które stanowią całość. Podczas wtorkowego omawiane będzie rozwiązanie, jego funkcjonalność i scenariusze wykorzystania.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę>> (otwiera się na nowej zakładce)"> >>>

Będzie to wprowadzenie do czwartkowej sesji, podczas której inżynierowie z firmy na żywo zademonstrują wybrane scenariusze rozwiązań Fortinet i szczegóły konfiguracyjne dla nich.

4 spotkania online w kwietniu

Poniżej plan webinariów do końca kwietnia.

Wymagana oddzielna rejestracja na każde z webinarium.

Wtorek, 21 kwietnia, godz. 13:00 Bezpieczny komputer zdalnego pracownika => Rejestracja <https://attendee.gotowebinar.com/

register/2016611384090779406?

elqTrackId=7f51a2ec57a440aaa6bb1174d533905f&elq=

74202d4a38b74478a4b2ba2632acf39e&elqaid=

19962&elqat=1&elqCampaignId=14937>;

Czwartek, 23 kwietnia, godz. 10:00 Wykrywanie i reagowanie na zaawansowane zagrożenia – FortiEDR i FortiResponse => Rejestracja <https://secure.fortinet.com/webinariumEDR?

elqTrackId=7f51a2ec57a440aaa6bb1174d533905f&elq=

74202d4a38b74478a4b2ba2632acf39e&elqaid=19962&elqat=

1&elqCampaignId=14937>

Wtorek, 28 kwietnia, godz. 13:00 Jak zapewnić bezpieczeństwo O365, IaaS, PaaS? => Rejestracja

<https://attendee.gotowebinar.com/register/

8844548905765817102?

elqTrackId=7f51a2ec57a440aaa6bb1174d533905f&elq=

74202d4a38b74478a4b2ba2632acf39e&elqaid=19962&elqat=

1&elqCampaignId=14937>;

Czwartek, 30 kwietnia, godz. 13:00 Bezpieczny krok w chmurę => Rejestracja <https://attendee.gotowebinar.com/

register/2924776102796603150?

elqTrackId=28a8f808e0b845ff8e24aa7ea0f56d93&elq=

74202d4a38b74478a4b2ba2632acf39e&elqaid=19962&elqat=

1&elqCampaignId=14937>;

Źródło: Fortinet
Udostępnij artykuł: