Credit Agricole: przed nami ponowne pogorszenie nastrojów konsumenckich

Gospodarka

W ostatniej MAKROmapie zwracaliśmy uwagę na normalizację sytuację na rynku pracy i ustępowanie anomalii związanych z pandemią COVID-19. Tendencje na rynku pracy są istotne dla poprawnej oceny perspektyw konsumpcji. Naszym zdaniem, w horyzoncie kilku miesięcy ważne z punktu widzenia spożycia prywatnego i sprzedaży detalicznej będą zmieniające się nastroje konsumenckie. Poniżej prezentujemy nasze przewidywania w tym zakresie.

gospodarka, straty, wykres
Fot. stock.adobe.com / Engdao

W ostatniej MAKROmapie zwracaliśmy uwagę na normalizację sytuację na rynku pracy i ustępowanie anomalii związanych z pandemią COVID-19. Tendencje na rynku pracy są istotne dla poprawnej oceny perspektyw konsumpcji. Naszym zdaniem, w horyzoncie kilku miesięcy ważne z punktu widzenia spożycia prywatnego i sprzedaży detalicznej będą zmieniające się nastroje konsumenckie. Poniżej prezentujemy nasze przewidywania w tym zakresie.

#CreditAgricole: głównym czynnikiem hamującym poprawę nastrojów i ograniczającym aktywność zakupową gospodarstw domowych są obawy o dalszy przebieg epidemii w Polsce #koronawirus #COVID19 #NastrojeKonsumenckie

Analizując dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu warto zauważyć, że efekt odłożonego popytu (zwiększenie wydatków gospodarstw domowych niezrealizowanych z powodu obostrzeń obowiązujących w okresie marzec-maj), który podbijał dynamikę sprzedaży w ostatnich miesiącach, wyczerpał się. W rezultacie mieliśmy do czynienia ze stabilizacją obrotów w handlu detalicznym. Nasza prognoza sprzedaży detalicznej na wrzesień, uwzględniająca informacje dotyczące transakcji kartami płatniczymi klientów naszego banku, wskazuje na ograniczoną skalę jej dalszego wzrostu w ujęciu rok do roku. Tym samym można sformułować hipotezę, że ożywienie sprzedaży detalicznej w III kw. było głównie wynikiem zakończenia lockdownu, a potencjał dla jej dalszego wzrostu jest ograniczony.

Prawdopodobny wzrost dynamiki spożycia prywatnego w III kw.

Choć handel towarami to tylko część konsumpcji, uważamy, że perspektywy dla całego spożycia prywatnego wyglądają podobnie. Wsparcie dla naszej oceny stanowią wyniki badań koniunktury konsumenckiej GUS. Jednym z wskaźników posiadających wyprzedzające własności w stosunku do dynamiki konsumpcji jest zmiana oczekiwanej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w horyzoncie roku. Wskazuje ona na prawdopodobny wzrost dynamiki spożycia prywatnego w trzecim kwartale br. i kolejnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że wartość tego indeksu nie powróciła do poziomów sprzed pandemii. Tym samym można oczekiwać, że skala ożywienia wydatków konsumpcyjnych będzie ograniczona.

Przed nami ponowne pogorszenie nastrojów konsumenckich
Źródło: GUS, Credit Agricole

Obawy o dalszy przebieg epidemii w Polsce

Naszym zdaniem głównym czynnikiem hamującym poprawę nastrojów i ograniczającym aktywność zakupową gospodarstw domowych są obawy o dalszy przebieg epidemii w Polsce. W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z silnym wzrostem nowych przypadków zachorowań oraz liczby osób przebywających na kwarantannie, coraz większym obłożeniem łóżek w szpitalach i częstszym wykorzystaniem respiratorów. Wsparciem dla takiej oceny jest wyraźne pogorszenie nastrojów konsumenckich odnotowane we wrześniowym Barometrze Nastrojów Konsumenckich GfK. Raport wskazywał na strach przed drugą falą zachorowań, obawy o skalę przywracanych restrykcji oraz ogólną niepewność z tym związaną jako główne czynniki odpowiadające za pogorszenie nastrojów. Jeśli tendencje w zakresie rozprzestrzeniania się epidemii nie poprawią się w najbliższych tygodniach, uważamy, że obawy gospodarstw domowych o wydolność służby zdrowia znacząco się nasilą.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Liczba zajętych respiratorów
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Credit Agricole

Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej tendencje, oczekujemy, że w kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z „W-kształtnym” profilem nastrojów konsumenckich. Po wyraźnym pogorszeniu nastrojów w trakcie pierwszej fali epidemii nastąpi ich przejściowa poprawa, a następnie będziemy obserwować ich ponowne pogorszenie, a potem kolejny wzrost wskaźników. Początek kształtu litery „W” można już zaobserwować w przypadku indeksu GUS „dokonywanie ważnych zakupów – prognoza na najbliższy rok”. Po wcześniejszych wzrostach, wskaźnik ten obniżył się we wrześniu i oczekujemy, że ta negatywna tendencja utrzyma się. Dlatego uważamy, że w świetle pogorszenia sytuacji na rynku pracy i obaw gospodarstw domowych o drugą falę epidemii, potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży detalicznej i konsumpcji jest ograniczony. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji wyniesie 0,0% r/r w III kw. i zwiększy się tylko nieznacznie do 0,5% w IV kw. br.

Dokonywanie ważnych zakupów prognoza na najbliższy rok (pkt.)
Źródło: GUS, Credit Agricole
Udostępnij artykuł: