Credit Agricole rozwija zielone inwestycje, początek subskrypcji ubezpieczenia na życie z premią Zielona Europa

ESG

Bank Credit Agricole rozpoczął subskrypcję nowego produktu ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym. Zielona Europa daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a jednocześnie możliwość zysku ze wzrostu indeksu, którego metodologia tworzenia uwzględnia czynniki środowiskowe. Tym razem indeks gromadzi spółki ze strefy euro, które realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego. To jedenasty tego typu produkt w ofercie banku, czytamy w komunikacie Banku.

Zielona Europa
Źródło: Credit Agricole Bank Polska

Bank Credit Agricole rozpoczął subskrypcję nowego produktu ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym. Zielona Europa daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a jednocześnie możliwość zysku ze wzrostu indeksu, którego metodologia tworzenia uwzględnia czynniki środowiskowe. Tym razem indeks gromadzi spółki ze strefy euro, które realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego. To jedenasty tego typu produkt w ofercie banku, czytamy w komunikacie Banku.

Zielona Europa to kolejny produkt ubezpieczeniowy z elementem inwestycyjnym przygotowany we współpracy z Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń (CA Życie TU). Oparty jest on na indeksie spółek z szeroko rozumianego sektora zielonej gospodarki lub angażujących się w ochronę środowiska naturalnego.

Na wartość indeksu pracuje 50 specjalnie dobranych spółek ze strefy euro, które spełniają kryteria ESG m.in. realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego

Premia w produkcie Zielona Europa zależy od wzrostu aktywów, w jakie inwestuje ubezpieczyciel. Częścią tych aktywów jest indeks MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5 proc. Decrement Index. Drugą część stanowią zielone obligacje emitowane przez spółkę korporacyjno-inwestycyjną Credit Agricole ‒ CACIB, które mają za zadanie chronić zainwestowany kapitał na koniec okresu ubezpieczenia.

Na wartość indeksu pracuje 50 specjalnie dobranych spółek ze strefy euro, które spełniają kryteria ESG m.in. realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego, a w swojej podstawowej działalności dążą do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki temu klienci Credit Agricole, którzy mają w swoim portfelu zielone inwestycje, mają wpływ na zmniejszanie ryzyka klimatycznego.

‒ Nowe ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Zielona Europa opracowaliśmy we współpracy z naszą spółką-siostrą Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń. Razem dążymy do tego, aby wszystkie produkty tego typu w ofercie naszego banku były oparte na indeksach spółek odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo.

W każdym momencie okresu ochrony ubezpieczeniowej, a nie tylko na koniec, klient ma gwarantowaną wartość wykupu na poziomie 80 proc. składki inwestowanej

Poszukujemy najlepszych rozwiązań dla klientów, a jednocześnie, zgodnie z naszą strategią, rozwijamy zieloną bankowość, dlatego wybieramy produkty oparte o aktywa finansowe wspierające zrównoważony rozwój gospodarki – podkreśla Szymon Księżopolski, manager ds. ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w Credit Agricole.

Czytaj także: Banki będą miały cztery tygodnie na zgłoszenie się do programu „Mój elektryk”

Zielona Europa w dwóch wariantach

W ramach subskrypcji Zielonej Europy klient ma do wyboru dwa warianty. Pierwszy wariant zapewnia 100 proc. ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia i daje możliwość udziału w zysku ze wzrostu indeksu wynoszący 70 proc.

(Produkt) został przygotowany przez Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, podlega on pod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Drugi wariant dopuszcza możliwość straty i chroni zainwestowany kapitał w 90 proc. na koniec okresu ubezpieczenia, ale zapewnia większy zwrot z inwestycji – nawet do 120 proc. udziału w zysku wypracowanego przez indeks, przy założeniu wzrostu indeksu powyżej jego wartości początkowej. Gwarancji udziela w tym produkcie ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie na życie z premią

Zielona Europa to produkt ubezpieczeniowy w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z premią. W związku z tym, że został przygotowany przez Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, podlega on pod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ponadto, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, produkt nie jest już ubezpieczeniem na życie związanym z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a po prostu ubezpieczeniem na życie z premią.

Wynika z tego kilka korzyści dla klientów. Przede wszystkim w każdym momencie okresu ochrony ubezpieczeniowej, a nie tylko na koniec, klient ma gwarantowaną wartość wykupu na poziomie 80 proc. składki inwestowanej.

Poza tym, w przypadku zgonu ubezpieczonego, niezależnie od wartości funduszu uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości składki inwestowanej, powiększonej o 10 proc. składki (jednak nie więcej niż 10 tys. zł) – zamiast świadczenia w wysokości wartości wykupu, a świadczenie z tytułu dożycia jest wypłacane przez ubezpieczyciela – ubezpieczający nie ponosi ryzyka związanego z ewentualną sytuacją emitenta aktywa finansowego.

Czytaj także: EU Green Bonds Standard: Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję europejskiego standardu zielonych obligacji

Subskrypcja do 3 września 2021 roku

Subskrypcja Zielonej Europy trwa od 19 lipca do 3 września.

Minimalna kwota składki w subskrypcji to 3 tys. zł, a maksymalna 1 mln zł dla danego wariantu ubezpieczenia.

Wskaźnik kosztu ubezpieczenia jest zróżnicowany i uzależniony od wysokości wpłaconej składki (im jest ona wyższa, tym niższa jest opłata początkowa).

Całkowity czas ochrony ubezpieczeniowej to 5 lat i 25 dni.

Czytaj także: Banki muszą się przygotować do zarządzania ryzykiem ESG; raport KPMG

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis ryzyk związanych z produktem znajduje się w Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, KID (Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje) oraz Karcie Produktu, które są dostępne na naszej stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl.

Udostępnij artykuł: