Credit Agricole: ślad węglowy banku niższy o 47 proc.

Z rynku

Credit Agricole wydał właśnie swój raport danych niefinansowych, w którym poinformował o śladzie węglowym swojej działalności. W 2020 r. emisja dwutlenku węgla w banku wyniosła 27 236 ton – o 47 proc. mniej niż rok wcześniej. W kolejnych latach bank chce stale obniżać ten wynik, także u swoich klientów.

Okładka raportu Credit Agricole
Źródło: Credit Agricole

Credit Agricole wydał właśnie swój raport danych niefinansowych, w którym poinformował o śladzie węglowym swojej działalności. W 2020 r. emisja dwutlenku węgla w banku wyniosła 27 236 ton – o 47 proc. mniej niż rok wcześniej. W kolejnych latach bank chce stale obniżać ten wynik, także u swoich klientów.

Zgodnie ze Strategią 2022, Credit Agricole chce ograniczać negatywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i zużycia papieru.

Kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym są elementem naszej strategii.

- Działania na rzecz środowiska ujęliśmy w filarze Social Project – Ekologiczne i społeczne zaangażowanie na co dzień. Główne cele to rozwijanie „zielonej bankowości” i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko m.in. poprzez zmniejszanie emisji CO2 oraz zużycia papieru. Wpisanie tego celu w strategię banku i wyznaczenie sobie mierzalnych wskaźników efektywności są dowodem na to, że traktujemy ten temat jak najbardziej serio i przywiązujemy dużą wagę do osiągania wyznaczonych celów w tym obszarze – podkreśla Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej odpowiadający za strategię CSR w Credit Agricole.

Ślad węglowy Credit Agricole
Źródło: Credit Agricole

Swój ślad węglowy Credit Agricole mierzy już od trzech lat

Swój ślad węglowy Credit Agricole mierzy już od trzech lat we współpracy z międzynarodową firmą doradczą EcoAct. Metodologią wybraną do mierzenia emisji dwutlenku węgla jest najbardziej znany standard - GHG Protocol. Bank mierzy ślad węglowy w pierwszym, drugim (liczonym metodą market-based) i trzecim zakresie. Wynik, który bank osiągnął w 2020 r. to 27 236 ton CO2 (6,73 na FTE). Jest on o 47 proc. niższy niż w 2019 r. i 32 proc. niż w 2018 r.

Do tak dużej redukcji emisji CO2 w Credit Agricole przyczyniło się wiele rzeczy. Poza przeprowadzką centrali banku do nowego budynku o wysokiej efektywności energetycznej z certyfikatem LEED Platinum było to podpisanie aneksu z dostawcą energii, dzięki czemu 95 proc, placówek banku zasila energia wiatrowa i wodna, oraz ograniczenie podróży służbowych i praca zdalna. Bank planuje przynajmniej utrzymać ten wynik w kolejnych latach.

Czytaj także: Mniej plastiku w Credit Agricole: bank wprowadza pierwszą na polskim rynku kartę ze specjalnego ekotworzywa >>>

- Mamy bardzo duży potencjał nie tylko do utrzymania wyniku z 2020 r. w kolejnych latach, ale też możemy go rzeczywiście polepszać. Zmiany, które wprowadziliśmy w banku w czasie pandemii pokazały jak bardzo model pracy wpływa na ślad węglowy. Zachęcamy więc naszych pracowników do działania z myślą o środowisku również wtedy, gdy sytuacja nie będzie wymagać takiego stylu pracy. Promujemy utrzymywanie nowych nawyków podkreślając, że dzięki bardziej odpowiedzialnemu podejściu możemy stale zmniejszać negatywny wpływ na środowisko, w tym emisję dwutlenku węgla – tłumaczy Paweł Buchman, dyrektor zarządzający zintegrowanymi usługami generalnymi w Credit Agricole.

Kompensacja w leśnych gospodarstwach

Aby nadal obniżać ślad węglowy, Credit Agricole planuje przeprowadzić audyt energetyczny, aby określić jednostkowe zapotrzebowanie na energię, energochłonność i efektywność energetyczną, promować nowe nawyki utrwalone w czasie pandemii polegające na pracy na dokumentach elektronicznych, pracy zdalnej lub w formule hybrydowej oraz ograniczyć emisję z podróży służbowych m.in. poprzez zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych lub hybrydowych we flocie samochodowej do 50 proc. do 2025 r.

Ponadto Credit Agricole planuje też podejmować działania kompensacyjne, czyli niezwiązane wprost ze swoją codzienną działalnością, dzięki którym osiągnie lepszy bilans węglowy. Przede wszystkim będą to akcje sadzenia drzew przez pracowników-wolontariuszy, co dodatkowo pozwoli budować świadomość pracowników i wzmacniać proekologiczne postawy w banku. Bank planuje kompensować ok. 18 Mg CO2e w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe prowadzonego przez Lasy Państwowe.

Wsparcie dla klientów

Warto dodać, że Credit Agricole wspiera także swoich klientów w walce z nadmierną emisją dwutlenku węgla. Bank jest jednym z liderów finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii - od początku bieżącego roku sfinansował już ponad 20 tys. instalacji fotowoltaicznych, dwukrotnie powiększając wynik osiągnięty w okresie od stycznia do maja 2020 r.

– Świetne wyniki finansowania inwestycji OZE, to efekt zarówno dobrze przygotowanych i stale udoskonalanych procesów, jak i rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów. Cieszymy się, że możemy ich wspierać w tych zmianach – mówi Tomasz Kamiński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Partnerami z Credit Agricole.

W tym roku, już po raz czwarty, Credit Agricole został nagrodzony Złotym Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości na rynku kredytów ratalnych. Tym razem klienci docenili bank przede wszystkim za rzetelną i profesjonalną obsługę, uczciwą ofertę, niskie oprocentowanie i dobre warunki kredytów oraz brak problemów z ich uzyskaniem. Ponadto z badania wynika, że bank wzbudza zaufanie wśród konsumentów, a wielu z nich korzysta z programów ratalnych od lat i uważa Credit Agricole za uczciwą i odpowiedzialną firmę.

Raport odpowiedzialnego biznesu Credit Agricole 2020 dostępny jest TUTAJ.

Udostępnij artykuł: