Credit Agricole wyjaśnia sprawę wadliwych kopert, mogło dojść do wycieku danych. Co powinni zrobić klienci banku?

Z rynku

W sierpniu i wrześniu 2018 roku część klientów Credit Agricole mogła otrzymać korespondencję w wadliwie zaklejonej lub rozklejonej kopercie, informuje bank w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej

Placówka Credit Agricole
Fot. Materiały prasowe

W sierpniu i wrześniu 2018 roku część klientów Credit Agricole mogła otrzymać korespondencję w wadliwie zaklejonej lub rozklejonej kopercie, informuje bank w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej

Część klientów #CreditAgricole mogła otrzymać korespondencję w wadliwie zaklejonej lub rozklejonej kopercie #DaneOsobowe

"Bardzo przepraszamy za ten błąd i prosimy o przyjęcie wyrazów ubolewania z powodu tego zdarzenia. Jednocześnie przedstawiamy informację na temat kroków podjętych w celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości", czytamy w komunikacie Credit Agricole."Bank Credit Agricole zlecił swojemu podwykonawcy wysyłkę standardowej korespondencji do klientów. Niestety, na skutek użycia wadliwej partii kopert, mogły one nie zostać prawidłowo zaklejone. W efekcie część klientów mogła otrzymać przesyłkę, do której dostęp mogły uzyskać nieupoważnione osoby", informuje bank.

Jakie mogą być konsekwencje dla klientów Credit Agricole?

Dane osobowe klientów banku mogły więc trafić w niepowołane ręce, a to grozi niebezpieczeństwem ich wykorzystania do zaciągnięcia kredytu w instytucji pozabankowej na ich nazwisko."W bankach oraz w większości instytucji finansowych na rynku dane osobowe zawarte w przesyłce nie są wystarczające, by uzyskać kredyt przez osobę trzecią. W sektorze finansowym stosowane są dodatkowe zabezpieczenia, np. w postaci konieczności okazania dowodu osobistego lub wykonania przelewu weryfikującego dane klienta", przypomina jednak Credit Agricole.

Tak działa RODO

Problem rozklejonych kopert dotyczy tylko niewielkiej części korespondencji, ale zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO jesteśmy zobowiązani publicznie poinformować o tym incydencie naszych klientów. To dobra okazja do przypomnienia, że o dane osobowe trzeba się naprawdę troszczyć, bo ich wykorzystanie przez osoby nieuprawnione może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami - podkreśla Przemysław Przybylski, rzecznik banku Credit Agricole.

Co mogą zrobić teraz klienci Credit Agricole?

"Aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione, należy zastrzec dane dowodu osobistego. Można tego dokonać telefonicznie pod numerem 828 828 828, a także osobiście we wszystkich placówkach banku Credit Agricole lub innego banku, który świadczy tego typu usługi. Czynność ta jest bezpłatna", przypomina bank.Można również skorzystać z usługi włączenia alertu SMS oferowanej przez Biuro Informacji Kredytowej. Każda próba zaciągnięcia zobowiązania na nazwisko klienta, który skorzysta z takiej usługi, będzie skutkować poinformowaniem go o tym w wiadomości wysłanej na podany numer telefonu.

Jakie środki zaradcze podjął Credit Agricole?

"Zapewniamy, że podjęliśmy niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Wyjaśnieniem sprawy zajmował się Michał Żurek - Inspektor Ochrony Danych w banku Credit Agricole. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod adresem mailowym IOD@credit-agricole.pl", informuje bank w komunikacie.W przypadku pytań lub wątpliwości Credit Agricole zaprasza do kontaktu z serwisem telefonicznym pod nr 19019 lub do wizyty w placówce bankowej.
Źródło: Crédit Agricole
Udostępnij artykuł: