Credit Agricole: zniesienie obostrzeń epidemicznych nie przyniesie gwałtownego wzrostu konsumpcji

Gospodarka / Komentarze ekspertów

Zniesienie obostrzeń epidemicznych nie przyniesie gwałtownego wzrostu konsumpcji w 2021 r. - uważają ekonomiści Credit Agricole (CA). Ich zdaniem, średniorocznie wzrost spożycia prywatnego wyniesie 3,3 proc. w 2021 r. wobec spadku o 3,2 proc. w 2020 r.

Credit Agricole - Logo
Credit Agricole - Logo (źródło: Credit Agricole)

Zniesienie obostrzeń epidemicznych nie przyniesie gwałtownego wzrostu konsumpcji w 2021 r. - uważają ekonomiści Credit Agricole (CA). Ich zdaniem, średniorocznie wzrost spożycia prywatnego wyniesie 3,3 proc. w 2021 r. wobec spadku o 3,2 proc. w 2020 r.

"(...) Nie oczekujemy materializacji scenariusza, w którym w br. wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń nastąpi gwałtowny wzrost konsumpcji finansowanej z nagromadzonych w ub. r. oszczędności. Obostrzenia w Polsce miały przerywany charakter, tj. przyjmowały postać naprzemiennego zamrażania i odmrażania gospodarki. Za każdym razem obserwowaliśmy zwiększoną aktywność zakupową przed ich planowanym wprowadzeniem oraz realizację odłożonego popytu niezwłocznie po ich zakończeniu. Takie tendencje sygnalizują ograniczoną skłonność do odkładania konsumpcji na wiele miesięcy w przyszłość. Ponadto, należy również zwrócić uwagę, że w III kw. 2020 r., tj. okresie, w którym obowiązywały tylko niewielkie ograniczenia administracyjne, nie odnotowano znaczącego ożywienia konsumpcji" - napisano w poniedziałkowym raporcie.

Czytaj także: Jak Europa walczy z COVID-19? Co raz więcej ograniczeń, w wielu krajach godzina policyjna, SMS przed wyjściem z domu >>>

"Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej czynniki oczekujemy, że odsezonowany poziom konsumpcji ukształtuje się w II kw. br. na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed wybuchem pandemii (tj. IV kw. 2019 r.)."

Prognozujemy, że dynamika konsumpcji w ujęciu rok do roku będzie wyraźnie dodatnia w II kw. z uwagi na efekty niskiej bazy i wyniesie 7,1 proc.

"Oczekujemy, że średniorocznie wzrost spożycia prywatnego wyniesie 3,3 proc. w br. wobec spadku o 3,2 proc. w 2020 r." - dodano.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Wpływ większego spożycia na wzrost PKB będzie ograniczony

W ocenie ekonomistów Credit Agricole, w przypadku ewentualnej materializacji scenariusza, w którym konsumpcja przyspieszy silniej od oczekiwań, wpływ większego spożycia na wzrost PKB będzie ograniczony.

"Uważamy bowiem, że odłożony popyt finansowany oszczędnościami zmaterializuje się głównie w zakresie dóbr i usług, które są w dużej mierze importowane (np. dobra trwałego użytku, wakacje zagraniczne), co ograniczy jego pozytywny wpływ na PKB. Tym samym podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu gospodarczego na 2021 r. na poziomie 3,6 proc. rdr" - napisano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: