CSR: Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens

NBS 2016/01

Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowiednie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji.

Mariusz Kumorek

Banki funkcjonują na rynku globalnym, który z pełną odpowiedzialnością możemy nazwać rynkiem doskonale konkurencyjnym. Od banków oczekuje się, aby były bezpieczne, ich kondycja finansowa była stabilna, a wynik finansowy z roku na rok coraz wyższy. Często oczekiwania interesariuszy względem banków nie wpisują się w koncepcję Corporate Social Responsibility (CSR). Zachowanie pewnych proporcji pomiędzy twardymi finansami a CSR jest z naszego punktu widzenia bardzo istotne i idealnie odzwierciedla funkcjonowanie banków spółdzielczych jako przykład stosowania w swoim działaniu CSR.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: