CSR Financial Day 2019. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

Wydarzenia

W dniu 10 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się IV edycja konferencji CSR Financial Day 2019. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Jest to konferencja cykliczna, na której spotykają się przedstawiciele nauki i praktyki, a przedmiotem dyskusji jest społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w różnych płaszczyznach.

CSR Financial Day 2019
CSR Financial Day 2019 For. Materiały prasowe

W dniu 10 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się IV edycja konferencji CSR Financial Day 2019. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Jest to konferencja cykliczna, na której spotykają się przedstawiciele nauki i praktyki, a przedmiotem dyskusji jest społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w różnych płaszczyznach.

Poziom wiedzy ekonomiczno-finansowej klientów instytucji finansowych jest bardzo niski i należy wykorzystać instrumenty edukacji formalnej i pozaformalnej dla poprawy tego stanu #CSRFinancialDay

Organizatorem konferencji jest SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości UEP. Konferencja została objęta patronatem merytorycznym ZBP, EFPA Polska, EFFP Polska, KPF, PZIP, nie nieodpowiedzialni.pl; mojebankowanie.pl, a także patronatem wiodących czasopism i portali o tematyce finansowej. Wykład wprowadzający Wyzwania sektora bankowego wygłosił Prezes Związku Banku Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę osiągnięć polskiego sektora bankowego w 30 lat od przemian demokratycznych. Jednocześnie nakreślił zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed sektorem bankowym m. in. w obszarze regulacji, nowoczesnych technologii, cyberbezpieczeństwa, obciążeń podatkowych i parapodatkowych czy edukacji finansowej klientów banków.

Trzy sesje tematyczne 

Konferencja była podzielona na 3 sesje tematyczne dotyczące odpowiednio wyróżnionych działań społecznych banków w konkursie Mojebankowanie.pl, edukacji finansowej konsumentów przez instytucje finansowe oraz instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu jako sposobu na budowanie zaufania. W sesji pierwszej moderowanej przez Prof. UEP dr hab. Krzysztofa Waliszewskiego wystąpiła Pani Marzena Atkielska – Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A., Małgorzata Głębicka – Prezes Zarządu Fundacji PKO Banku Polskiego oraz dr Sebastian Łukaszewski – Prezes Zarządu Mojebankowanie.pl. Bilans korzyści i kosztów realizacji działań społecznie odpowiedzialnych przz banki i fundacje bankowe jest pozytywny, przy czym na korzyści w wymiarze finansowym i pozafinansowym należy oczekiwać w dłużej perspektywie czasowej. W sesji dotyczącej edukacji finansowej wystąpili przedstawiciel nauki – dr Marta Musiał z Uniwersytetu Szczecińskiego i dr Anna Warchlewska z UEP jako moderator, a także przedstawiciele Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i kancelarii prawnej Wojewódka i Wspólnicy.

Niski poziom wiedzy ekonomiczno-finansowej klientów instytucji finansowych

Z sesji tej płynie przesłanie, że poziom wiedzy ekonomiczno-finansowej klientów instytucji finansowych jest bardzo niski i należy wykorzystać instrumenty edukacji formalnej i pozaformalnej dla poprawy tego stanu. W ostatnim panelu moderowanym przez prof. UEEP dr hab. Krzysztofa Waliszewskiego zwrócono uwagę, że społeczna odpowiedzialność biznesu pozwala zwiększyć zaufanie do instytucji finansowych i to zarówno tych tradycyjnych (pośrednictwo finansowe off-line), jak i działających w zdalnych kanałach dostępu (pośrednictwo finansowe on-line) i to zarówno pośredników bankowych, jak i niebankowych. W sesji tej wystąpiła Magdalena Mitraszewska z ANG Spółdzielnia, Prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz ze Społecznej Akademii Nauk oraz Monika Charamsa – Prezes Zarządu New Commerce Services. Po konferencji zostanie wydana monografia naukowa zawierająca teksty złożone przez jej prelegentów.

Opracował: prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski, Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Udostępnij artykuł: