CSR: Lekcje z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym

NBS 2016/03

O banku, pieniądzach, oszczędzaniu, pożyczaniu i inwestowaniu - na poważnie i na wesoło, w formie miniwykładu, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. W lekcjach bankowych prowadzonych przez pracowników ESBANKU Banku Spółdzielczego w bieżącym roku szkolnym wzięło udział w sumie blisko 150 uczniów.

O banku, pieniądzach, oszczędzaniu, pożyczaniu i inwestowaniu - na poważnie i na wesoło, w formie miniwykładu, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. W lekcjach bankowych prowadzonych przez pracowników ESBANKU Banku Spółdzielczego w bieżącym roku szkolnym wzięło udział w sumie blisko 150 uczniów.

Współpraca ze szkołami w zakresie edukacji przyszłych uczestników rynku finansowego to jeden z priorytetów działalności społecznej ESBANKU Banku Spółdzielczego. Tematyka oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowane są do wieku uczniów i uzupełniają szkolne programy nauczania.

- Edukację finansową młodzieży należy rozpoczynać możliwie najwcześniej. Wyzwania współczesności w postaci powszechnego dostępu do usług finansowych, w połączeniu z postępem technicznym, stawiają przed sektorem bankowym szczególne wyzwanie. W poczuciu społecznej odpowiedzialności, chcemy mieć realny wpływ na praktyczną wiedzę młodych ludzi w dziedzinie finansów. Zależy nam bowiem, by przyszli dorośli, którzy będą korzystać usług bankowych, robili to świadomie i w sposób bezpieczny - tak zaangażowanie ESBANKU Banku Spółdzielczego w edukację ekonomiczną najmłodszych tłumaczy Marek Rząsowski, doradca prezesa ds. strategii i rozwoju.

Pierwszym etapem edukacji bankowej są lekcje w ramach działalności Szkolnej Kasy Oszczędności. Zajęcia mają na celu przede wszystkim zachętę do oszczędzania, są okazją do poznania historii pieniądza, nauki sprawdzania zabezpieczeń banknotów, dla wielu uczniów stanowią także pierwszy kontakt z bankiem jako instytucją.

nbs.2016.03.foto.061.b.400xW minionym półroczu pracownicy ESBANKU Banku Spółdzielczego, realizując w ten sposób ideę wolontariatu pracowniczego, przekazali garść cennych informacji uczniom klas nauczania początkowego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz czwartoklasistom z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku. Atrakcją lekcji była praktyczna nauka korzystania z testera banknotów oraz bankowej liczarki.

Z wyjątkowej oferty edukacyjnej skorzystali również uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku. Piotr Mielczarek, wolontariusz programu BAKCYL - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, przeprowadził tam w dwóch klasach drugich cykl 4 lekcji: "Twoje pieniądze", "Pożyczaj z głową", "Mądre inwestowanie" i "Finanse na całe życie".

Skierowany do stojących u progu dorosłości gimnazjalistów projekt Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich ma na uwadze wsparcie młodzieży w świadomym zarządzaniu swoimi finansami, a tym samym stanowi wkład sektora bankowego w rozwój społeczeństwa. W okresie trwania edycji 2015, tj. od 1 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015 r. łącznie zrealizowano 515 lekcji dla ponad 12 000 uczestników na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Inicjatywa objęta została honorowym patronatem Biura Informacji Kredytowej, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Narodowego Banku Polskiego oraz kuratorów oświaty. ESBANK Bank Spółdzielczy jest Partnerem BAKCYLA od 2014 r.

 

Udostępnij artykuł: