CSR: Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań

NBS 2015/12

Wspólne działanie i wzajemna pomoc - to idee leżące u podstaw polskiej bankowości spółdzielczej. W świętującym 90-lecie ESBANKU Banku Spółdzielczym są niezmiennie żywe. Stanowią codzienną praktykę, widoczną zarówno w działalności biznesowej, jak i w społecznym zaangażowaniu. Od 2014 r. ujęte w ramy dokumentu pod nazwą "Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym".

Marek Rząsowski

ESBANK Bank Spółdzielczy to bank lokalny. Zarówno zarząd, jak i pracownicy pochodzą z tego samego środowiska, co udziałowcy i klienci banku. Znamy i rozumiemy potrzeby, problemy, a także inicjatywy podejmowane w naszym najbliższym otoczeniu. Zgodnie z naszym mottem – chcemy być i jesteśmy najbliżej naszych klientów, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury i lokalnych liderów. Przekłada się to na działalność biznesową, opartą na relacjach. Skutkuje również poczuciem odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji oraz aktywności na społeczeństwo i środowisko. W efekcie jesteśmy najbliższym partnerem finansowym naszych klientów, ale szeroko zaangażowanym także w stabilny rozwój lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: