Cudzoziemcy kupują nieruchomości w Polsce

Nieruchomości / Rynek

Koniunktura w mieszkalnictwie napędzana jest przez rekordowo niskie stopy procentowe, a co za tym idzie – stosunkowo opłacalne kredyty mieszkaniowe. Ponadto na wzrost liczby transakcji na rynku mieszkaniowym wpływa także coraz większa liczba obcokrajowców, decydujących się na zakup mieszkania w Polsce.

Domek zrobiony z polskim banknotów
Fot. stock.adobe.com/udra11

Koniunktura w mieszkalnictwie napędzana jest przez rekordowo niskie stopy procentowe, a co za tym idzie – stosunkowo opłacalne kredyty mieszkaniowe. Ponadto na wzrost liczby transakcji na rynku mieszkaniowym wpływa także coraz większa liczba obcokrajowców, decydujących się na zakup mieszkania w Polsce.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS, liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w 2017 r. wyniosła 90,4 tys.. Według Sprawozdania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w 2017 r. cudzoziemcy zakupili ponad 4,8 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni prawie 305 tys. mkw., zaś w 2016 r. – 4,6 tys. lokali mieszkalnych o powierzchni 295 tys. mkw. Pomimo lekkiego wyhamowania trendu wzrostowego sprzedaży lokali mieszkalnych obcokrajowcom, zainteresowanie nabywców z zagranicy polskimi mieszkaniami nadal jest znaczne.Wykres 1. Liczba wpisów do rejestrów dotycząca nieruchomości mieszkaniowych nabytych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia oraz powierzchnia całkowita nabytych mieszkań w latach 2013-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSWiA

Ukraińcy najczęściej kupują mieszkania

Wśród obcokrajowców zdecydowana większość nabywców polskich mieszkań to Ukraińcy, którzy kupili w ubiegłym roku ponad 71 tys. mkw., tj. o 7 tys. mkw. (11%) więcej niż w roku 2016. Analizując dane MSWiA zauważalny jest ogromny wzrost popytu na mieszkania wśród naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Ukraińcy zarówno w 2016 r., jak i 2017 r. zdetronizowali pod względem zakupu mieszkań dotychczasowego lidera, jakim byli Niemcy. Nabywcy zza Odry kupili w 2017 r. 40 tys. mkw. i był to spadek o 3 tys. mkw. (6%) w stosunku do roku poprzedniego. Stały, utrzymujący się na takim samym poziomie w ostatnich pięciu latach popyt na mieszkania jest widoczny wśród Brytyjczyków, którzy nabywają corocznie ok. 15-17 tys. mkw. lokali mieszkalnych w Polsce. Ponadto, kupnem polskich nieruchomości mieszkaniowych interesują się również kolejno Francuzi, Włosi, Białorusini, Rosjanie, Cypryjczycy, Szwedzi,  Holendrzy oraz Chińczycy.Wykres 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych (w mkw.) nabytych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia (wg kraju pochodzenia nabywcy) - wybrane kraje w latach 2013-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSWiA

Według danych przedstawionych przez MSWiA najwięcej lokali mieszkalnych zakupiono na Mazowszu – 107 tys. mkw., co stanowiło 35% wszystkich transakcji. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska, gdzie zawartych było 16% transakcji o łącznej powierzchni 49 tys. mkw. Województwo dolnośląskie było trzecie – tu zawartych zostało 13% transakcji o łącznej powierzchni 41 tys. mkw. Inne województwa cieszyły się mniejszym zainteresowaniem.

Tabela 1. Struktura liczby wpisów do rejestrów dotycząca nieruchomości mieszkaniowych nabytych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia ze względu na województwo, w którym znajduje się nieruchomość w latach 2013-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSWiA

Warszawa niekwestionowanym liderem

Wśród miast, w których kupowane są mieszkania przez obcokrajowców najpopularniejsza jest Warszawa, gdzie w 2017 r. nabyto 1 213 lokali mieszkalnych, co oznacza, że co czwarte mieszkanie kupione było w stolicy. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, gdzie zakupiono 735 lokali, zaś we Wrocławiu, który znalazł się na trzecim miejscu, liczba transakcji lokalami wyniosła 479.Wykres 3. Struktura liczby wpisów do rejestrów dotycząca nieruchomości mieszkaniowych nabytych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia ze względu na miasto, w którym znajduje się nieruchomość w latach 2013-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSWiA

Tabela 2. Struktura liczby wpisów do rejestrów dotycząca nieruchomości mieszkaniowych nabytych przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia ze względu na miasto, w którym znajduje się nieruchomość w latach 2013-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSWiA

Nieruchomości mieszkaniowe w Polsce od lat są najchętniej kupowane przez Ukraińców, Niemców i Brytyjczyków. W związku z trudnościami w pozyskaniu pracowników do pracy, m.in. w budownictwie, usługach remontowo-wykończeniowych oraz rolnictwie, coraz większą popularnością cieszy się zatrudnianie Ukraińców. Ponadto, rośnie grupa migrantów z Ukrainy wśród studentów na polskich uczelniach. Wzrost zainteresowania mieszkaniami w Polsce w celach zarobkowych i edukacyjnych będzie zapewne wpływać na dalszy wzrost liczby transakcji kupna lokali mieszkalnych wśród sąsiadów zza Bugu w przyszłości. Co więcej, majętni obcokrajowcy z innych państw dostrzegają potencjał zarobkowy w kupnie nieruchomości w Polsce pod turystyczny wynajem krótkoterminowy, jak również jako atrakcyjną inwestycję kapitału.
Marta Polkowska

Fot. Centrum AMRON

Udostępnij artykuł: