Cudzoziemcy oczekują na pozwolenie na pracę w Polsce nawet… rok

Rynek pracy

Obcokrajowcy oczekują na pozwolenie w Polsce na pracę od ok. 45 dni do roku w Polsce, wynika z danych zebranych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG). Najszybciej procedury związane z legalizacją pobytu i pracy dla cudzoziemców przebiegają na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu oraz w województwie warmińsko-mazurskim, a na wydanie decyzji związanych z legalizacją pobytu i pracy w województwach dolnośląskim, pomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim obcokrajowcy mogą czekać ok. roku.

Mężczyzna trzymający kask na tle flagi Ukrainy
Fot. stock.adobe.com/niyazz

Obcokrajowcy oczekują na pozwolenie w Polsce na pracę od ok. 45 dni do roku w Polsce, wynika z danych zebranych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG). Najszybciej procedury związane z legalizacją pobytu i pracy dla cudzoziemców przebiegają na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu oraz w województwie warmińsko-mazurskim, a na wydanie decyzji związanych z legalizacją pobytu i pracy w województwach dolnośląskim, pomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim obcokrajowcy mogą czekać ok. roku.

Obcokrajowcy oczekują na pozwolenie w Polsce na pracę od ok. 45 dni do roku w Polsce #praca #cudzoziemcy #Ukraińcy

"Zbyt długi czas oczekiwania na legalizację pracy powoduje, że część pracowników zasila szarą strefę gospodarki. W wyniku tego, budżety państwa oraz samorządów tracą znaczące wpływy, gdyż osoby te nie płacą żadnych podatków. Również pracodawcy nie odprowadzają podatków i składek od ich zatrudnienia. W dodatku, takie zjawisko wpływa negatywnie na polski rynek pracy: pracownicy w szarej strefie oferują tańsze usługi, czym podważają pozycje na rynku osób, które podejmują pracę legalnie" - powiedział wiceprezes PUIG Andrzej Drozd, cytowany w komunikacie.Czytaj także: Instytut Biznesu: potrzebne przepisy ułatwiające obecność w Polsce pracowników z Ukrainy >>>

U naszych sąsiadów wyższe pensje i prostsze reguły

Według PUIG, skomplikowane i długie procedury biurokratyczne związane z legalizacją pracy i pobytu zniechęcają również samych cudzoziemców, w tym głównie Ukraińców, do podjęcia pracy w Polsce."Niemcy, Czesi oraz kraje bałtyckie oferują obecnie obcokrajowcom nie tylko wyższe wynagrodzenie, ale też prostsze reguły legalizacji ich zatrudnienia" - czytamy dalej.Czytaj także: Rośnie zatrudnienie azjatyckich pracowników w Polsce. Czy zastąpią Ukraińców?

Niezbędne uproszczenie procedur

Autorzy opracowania wskazują, że Polska musi jak najszybciej podjąć decyzje obliczone na dalsze uproszczenia procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców."Należy wzmocnić kadrowo i doinwestować jednostki administracji odpowiedzialne za ten proces, udrożnić i wydatnie skrócić czas wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę i pobyt, a także wydłużyć okres obowiązywania tych dokumentów. Adaptację pracowników z Ukrainy może ułatwić np. bezpłatna nauka języka polskiego i szkolenia branżowe" - powiedział przewodniczący komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia PUIG, prezes Foreign Personnel Service Paweł Kułaga, cytowany w komunikacie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: