Cyfrowa transformacja samorządów ‒ generator rozwoju, źródło oszczędności, technologiczne przesilenie czasów pandemii COVID-19

Praca zdalna

19 listopada 2020 r. zapraszamy do udziału w 24. Konferencji „Miasta w Internecie” ‒ https://24.kmwi.pl/ – uznanym w kraju forum prezentacji i debaty na temat cyfrowego rozwoju Polski, czytamy w komunikacie Organizatorów.

24. Konferencja „Miasta w Internecie”
Źródło: SMWI

19 listopada 2020 r. zapraszamy do udziału w 24. Konferencji „Miasta w Internecie” ‒ https://24.kmwi.pl/ – uznanym w kraju forum prezentacji i debaty na temat cyfrowego rozwoju Polski, czytamy w komunikacie Organizatorów.

Konferencja jest adresowana głównie do przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych, reprezentantów administracji rządowej, sektora nauki, firm teleinformatycznych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Jednym z patronów medialnych Konferencji jest portal aleBank.pl.

Miejsce polskich samorządów w cyfrowej transformacji państwa

Tegoroczna edycja Konferencji odbywa się pod hasłem: Cyfrowa transformacja samorządów ‒ generator rozwoju, źródło oszczędności, technologiczne przesilenie czasów pandemii COVID-19.

Jakie powinno być miejsce polskich samorządów w cyfrowej transformacji państwa, która przyspiesza i będzie przyspieszać w 3 dekadzie XXI wieku - epoce sztucznej inteligencji, big data, blockchain, wirtualnej rzeczywistości? Czy postawimy na kontynuację, czy zdobędziemy się na skokowe zmiany, adekwatne do technologicznej rewolucji i czasów pandemii COVID-19?

To fundamentalne pytania, jakie postawi przed uczestnikami jej organizator: Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI).

Agenda Kongresu

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję śledzić prezentacje i debaty związane m.in. problematyką:

- zmian w organizacji zarządzania rozwojem i finansowaniu cyfryzacji w Polsce wynikających z likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

- standaryzacji wdrażania cyfrowych usług publicznych świadczonych przez samorządy

- wpływu nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (obecnie w fazie konsultacji) na obowiązki samorządów w tym zakresie

- inwestycji w infrastrukturę 5G w gminach

- budowy zintegrowanej, cyfrowej infrastruktury dla szkół

- korzyści dla samorządów z wykorzystania rozwiązań chmury obliczeniowej

- finansowania projektów cyfryzacji gminy/miasta/powiatu w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej lat 2021-2027

- koniecznych zmian w podejściu do inwestowania w cyfryzację w samorządach w perspektywie 2030 roku, wynikających z rozwoju technologii, a także z uwarunkowań finansowych samorządów oraz związane z koniecznością poprawy jakości usług dla mieszkańców.

Robert Lidke

Jeden z głównych bloków tematycznych, poświęcony tematyce cyfrowych usług polskich samorządów w publicznej chmurze poprowadzi:

Robert Lidke, redaktor naczelny portalu aleBank.pl.

Gdzie szukać dodatkowych informacji

Pełny program konferencji można znaleźć tutaj: https://24.kmwi.pl/program

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ClickMeeting.com.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłosić można się tutaj: https://24.kmwi.pl/rejestracja/uczestnik

Udostępnij artykuł: