Cyfrowe zarządzanie majątkiem to przyszłość zarządzania aktywami

Komentarze ekspertów

Analiza trendów, które z dużym prawdopodobieństwem wpłyną w tym roku na cyfrowe rozwiązania w obszarze zarządzania majątkiem pokazuje, że jednym z największych wyzwań dla instytucji finansowych będzie zaprzęgniecie technologii do zaoferowania inwestycji opartych na doradztwie. Dotychczas zarządzanie aktywami stanowiło domenę niezależnych doradców finansowych i robo-doradców, wydaje się to jednak zmieniać wraz ze wzrostem nacisku na oparte na doradztwie inwestycje tematyczne.

Analiza trendów, które z dużym prawdopodobieństwem wpłyną w tym roku na cyfrowe rozwiązania w obszarze zarządzania majątkiem pokazuje, że jednym z największych wyzwań dla instytucji finansowych będzie zaprzęgniecie technologii do zaoferowania inwestycji opartych na doradztwie. Dotychczas zarządzanie aktywami stanowiło domenę niezależnych doradców finansowych i robo-doradców, wydaje się to jednak zmieniać wraz ze wzrostem nacisku na oparte na doradztwie inwestycje tematyczne.

Transformacja branży zarządzania aktywami może zostać zapoczątkowana przez #banki #inwestycje

Są one kolejnym etapem ewolucji w zarządzaniu aktywami. Wykorzystują analizy dostępnych aktywów i przekładają je na treść, na podstawie której można podjąć decyzję o inwestycji. Banki, spółki zarządzające aktywami i duże instytucje finansowe są już gotowe do przejęcia pałeczki w tym zakresie, ponieważ mają olbrzymie zasoby badań i danych o aktywach i przedsiębiorstwach. Oparte na doradztwie inwestycje tematyczne umożliwią inwestorom nie tylko ocenę perspektyw dostępnych aktywów, ale także podejmowanie decyzji zgodnych z własnymi przekonaniami, interesami i aspiracjami, co przekłada się jednocześnie na większe zaangażowanie inwestora w przyszłe procesy decyzyjne w zakresie majątku i inwestycji.Jeżeli np. inwestor byłby zainteresowany ekologiczną energią, elektryfikacją przemysłu motoryzacyjnego czy oddziaływaniem sztucznej inteligencji na zatrudnienie, oparte na doradztwie inwestycje tematyczne powiązałyby te zainteresowania z odpowiednimi analizami z tych obszarów, ułatwiając dokonanie inwestycji, np. w wydział robotyki MIT czy inny podmiot.Pytaniem jest, które spółki okażą się głównymi animatorami w obszarze konsumenckim. U podstaw tego procesu leży demokratyzacja informacji oraz ułatwienie i szybkie udostępnienie klientom narzędzi doradczych. Rośnie też świadomość, iż każdy z nas, jako osoba prywatna, jest w stanie wpłynąć na świat za pomocą podejmowanych decyzji, bez względu na to, czy chodzi o zmianę trybu życia w celu ochrony środowiska, czy o inwestowanie w spółki, których podejście odpowiada naszemu światopoglądowi.

Przyszłość należy do robo-doradców

Każda inwestycja w daną spółkę oznacza zasadniczo poparcie ze strony inwestora dla jej programu. Przykładowo, udział w spółce prowadzącej działalność w obszarze energii odnawialnych to więcej niż tylko okazja do zysku z inwestycji - to udział w całej spółce, który może przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.Ta sama dynamika ma zastosowanie w przypadku, gdy inwestor lokuje środki w funduszu inwestującym w wiele różnych spółek według szczególnych kryteriów. Mogą to być firmy, w których zarządzie zasiada więcej kobiet, które zajmują się edukacją czy dostarczają czystą wodę pitną. Świadomy wybór podmiotów do inwestycji, które odpowiadają wartościom wyznawanym przez inwestora, to de facto głosowanie na nie za pomocą pieniędzy.Zainteresowanie opartymi na doradztwie inwestycjami tematycznymi jest głęboko zakorzenione w tych nowych realiach, a przy większej przejrzystości obrotu i inwestycji, niż dotychczas, inwestorzy mogą dziś sprawić, by dokonywane przez nich inwestycje odzwierciedlały ich wartości, preferencje i cele.Tradycyjni doradcy nie będą jednak zwolennikami takich innowacji, ponieważ otrzymują zadowalające prowizje od aktywów, w które zainwestowali ich klienci. Równocześnie robo-doradcy pobierają już bardzo niskie opłaty za zarządzanie pieniędzmi klientów, wyzwaniem jest też skalowanie działalności tak, by utrzymać rentowność.

Zmiany zainicjują banki

Przewidujemy, że nowa fala podmiotów z sektora finansowego wdroży technologię umożliwiającą świadczenie tego rodzaju doradztwa i przyczyni się do transformacji branży zarządzania aktywami. W najlepszej pozycji do zainicjowania takich zmian znajdują się banki i duże instytucje finansowe, ponieważ dysponują już treściami i zespołami ekspertów, a także systemami inwestycyjnymi, zarówno wykorzystywanymi na własny użytek, jak i sprzedawanymi jako produkt.Przewidujemy, że te podmioty będą chciały wypracować nowe sposoby monetyzacji swoich treści i danych. Wiemy, że duże instytucje finansowe mają imponujące zasoby w tym zakresie, przez co proces ten zapowiada się bardzo ekscytująco. Ich piętą achillesową jest jednak technologia i interfejs użytkownika.Budowa platformy opartej na doradztwie będzie bowiem wymagała odpowiedniego interfejsu, który będzie przekształcał analizy i badania w narrację dla klientów, tak by po zainteresowaniu danym zagadnieniem czy sektorem mogli w łatwy sposób przejść do inwestycji. Pod tym względem kluczowa będzie współpraca ze start-upami tworzącymi odpowiednie technologie i to w tym obszarze będą pojawiać się największe możliwości.Jako Saxo Bank dążymy do demokratyzacji obrotu i inwestycji, umożliwiając podejmowanie decyzji każdemu, kto chce samodzielnie sterować własnym finansowym losem. Naszym zdaniem oparte na doradztwie inwestycje tematyczne są kolejnym istotnym etapem demokratyzacji obszaru inwestycji.
Udostępnij artykuł: