Cyfrowy bank w 6 dni! Budować czy remontować? – Asseco Banking Forum 2020 online

Bezpieczne Finanse / CyberHub / Wydarzenia

Stary i uniwersalny dylemat: budować czy remontować, uzyskuje obecnie nowy wymiar i nowe znaczenie. Jak szybko można dziś stworzyć bank cyfrowy i jak należy go rozumieć? Czy bank cyfrowy i transformacja cyfrowa znaczą ciągle to samo?

Asseco Banking Forum 2020 online
Źródło: Asseco Poland

Stary i uniwersalny dylemat: budować czy remontować, uzyskuje obecnie nowy wymiar i nowe znaczenie. Jak szybko można dziś stworzyć bank cyfrowy i jak należy go rozumieć? Czy bank cyfrowy i transformacja cyfrowa znaczą ciągle to samo?

#AdamGóral: Tym razem, nie chodzi o większą czy mniejszą efektywność na skutek podejmowanych decyzji. Teraz może to zadecydować o przetrwaniu banku #eBank #BankCyfrowy #COVID19 #Digitalizacja @asseco_pl

Czy wciąż możemy sobie pozwolić na pięcio-, siedmioletnie programy transformacji cyfrowej, skoro bardzo krótki czas realizacji koniecznej zmiany stał się warunkiem przetrwania?

To jedne z głównych zagadnień, które zostaną poruszone podczas tegorocznej konferencji Asseco Banking Forum 2020.

Wydarzenie odbędzie się online 6 października 2020 roku

‒ Konsolidacja rynku bankowego, wejście nowych graczy – fintechów i środowisko niskich stóp procentowych ukształtowały w ostatnich latach warunki funkcjonowania sektora finansowego.

W tym roku do wymienionych czynników doszedł jeszcze jeden – niepewność i nieprzewidywalność najbliższej przyszłości, związana z pandemią koronawirusa i jej skutkami zarówno społecznymi, jak i ekonomicznymi.

Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland.

Wymusza to na bankach ponowne rozstrzygnięcie znanych już wcześniej dylematów.

Różnica jest taka, że tym razem, nie chodzi o większą czy mniejszą efektywność na skutek podejmowanych decyzji.

Teraz może to zadecydować o ich przetrwaniu – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland.

Patronem medialnym konferencji jest: Portal aleBank.pl i Miesięcznik Finansowy BANK.

Agenda oraz formularz rejestracyjny na stronie wydarzenia: https://bankingforum.asseco.com/

Asseco na polskim rynku

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Blisko 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów.

Stoi na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ponadto jest szóstym producentem oprogramowania w Europie. Działa w blisko 60 krajach na całym świecie i zatrudnia około 27 000 osób.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Nowoczesne wsparcie banków

Działając na międzynarodowych rynkach, zbiera wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Synergia tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla klientów, którzy otrzymują produkty najwyższej jakości.

Wzajemne relacje opiera na partnerstwie, zaufaniu oraz zrozumieniu. W ten sposób tworzy zdywersyfikowane portfolio przychodów. To sprawia, że jest firmą stabilną finansowo – gotową do realizacji największych oraz wymagających projektów.

Przeznaczając duże nakłady finansowe na badania i rozwój, wciąż udoskonala wszystkie wykorzystywane technologie.

Czytaj także: Asseco wdrożyło platformę do e-podpisu w BFF Banking Group w Polsce

Źródło: Asseco Poland S.A.
Udostępnij artykuł: