Cyfrowy Polsat dotrzymał obietnic

Finanse i gospodarka

Zapowiadana w listopadzie 2013 roku transakcja włączenia sieci Plus do Cyfrowego Polsatu została zrealizowana 7 maja br., skutkując powstaniem jednej z największych polskich firm oraz wiodącej grupy medialno-telekomunikacyjnej w regionie o przychodach szacowanych na 9,6 mld zł, EBITDA - 3,9 mld zł.

Zapowiadana w listopadzie 2013 roku transakcja włączenia sieci Plus do Cyfrowego Polsatu została zrealizowana 7 maja br., skutkując powstaniem jednej z największych polskich firm oraz wiodącej grupy medialno-telekomunikacyjnej w regionie o przychodach szacowanych na 9,6 mld zł, EBITDA - 3,9 mld zł.

Po spełnieniu warunków zawieszających, 7 maja br., Polsat Cyfrowy sfinalizował transakcję nabycia Metelem, spółki kontrolującej pośrednio 100% udziałów Polkomtel. Wyłącznym doradcą finansowym Cyfrowego Polsatu był Trigon, który pełnił również funkcję agenta emisji akcji oraz koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na wybór Trigon do kompleksowej obsługi transakcji. Potrzebowaliśmy zaufanego Partnera, rozumiejącego nasze wymagania i będącego w stanie  pomóc nam w przeprowadzeniu tak skomplikowanego procesu - mówi Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu.

Zmiany w sektorze mediów oraz możliwość tworzenia grup medialno-telekomunikacyjnych w Polsce były analizowane przez nas od kilku lat. - mówi Andrzej Sykulski, Partner Zarządzający partner zarządzający, szef bankowości inwestycyjnej Domu Maklerskiego Trigon - Biorąc pod uwagę ówczesne plany, sytuację rynkową oraz struktury kapitałowe i finansowe, przejęcie Polkomtela przez Cyfrowy Polsat wydawało się niemożliwe.

Nowe możliwości otworzyły się po akwizycji w 2011 roku Polkomtela, a następnie po refinansowaniu części jego długu w 2013 roku. Zastosowane rozwiązania i struktury kapitałowe pozwoliły na nowe spojrzenie na sytuację przez Cyfrowy Polsat. Dodatkowo mechanizmy i narzędzia finansowe zastosowane zarówno przy refinansowaniu długu Polkomtela jak i przy właśnie zakończonym refinansowaniu Cyfrowego Polsatu pozwoliły na znaczne oszczędności i zapewniły o wiele bardzie elastyczne rozwiązania finansowe.

Przejęcie Polkomtela przez Cyfrowy Polsat było skomplikowanym procesem, obejmującym wiele etapów i różne aspekty corporate finance. - mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych - wsparcie merytoryczne i zaangażowanie Trigona pomogło nam osiągnąć założone cele oraz uzyskać korzystną strukturę finansowania.

Na przebieg transakcji istotny wpływ miało również zaangażowanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Początkowo ogłoszono przejęcie większościowego pakietu (83,8%) Metelem, jednak dzięki spełnieniu warunków określonych w umowie inwestycyjnej zawartej przez spółkę z EBOR w dniu 19 grudnia 2013 r., w tym zawarciu w dniu 7 maja br. umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju związanej z nabyciem przez EBOR akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do EBOR udziałów Metelem Spółce  udało się przejąć 100% udziałów Polkomtela.

Samą transakcję wymiany akcji oparto mechanizm warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoliło na optymalizację struktury transakcji przez umożliwienie równoległego prowadzenia prac w zakresie akwizycji oraz refinansowania. Objęcie akcji serii I oraz serii J opłacono wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Metelem w Polkomtelu.  Łączna cena emisyjna akcji objętych przez wspólników Metelem wyniosła blisko 6.150 mln zł.

- Warto zwrócić uwagę na kompleksowość i wieloetapowość tej transakcji. Cały proces przejęcia Metelem/Polkomtela obejmował wiele aspektów takich jak: określanie znaczenia strategicznego i wartości, negocjacje ceny, wybór metody, struktury i instrumentów refinansowania czy wreszcie szczegóły techniczne przeprowadzenia operacji wymiany akcji spółki publicznej. - mówi Tomasz Rewera, Dyrektor Bankowości inwestycyjnej w Domu Maklerskim Trigon. - Trigon, jako koordynator transakcji, doradzał kompleksowo przy budowie optymalnej struktury transakcji, koordynował jej poszczególne etapy, ale również odpowiadał za negocjacje z ponad 20 instytucjami finansowymi.

Źródło: Grupa Trigon

Udostępnij artykuł: