Cytat dnia: 2016.08.11 – Wojciech Sobieraj

Powiedzieli

"W pierwszej połowie 2016 r. Alior Bank wypracował stabilne wyniki finansowe, istotnie zwiększając skalę działalności kredytowej i zachowując dyscyplinę kosztową. Równolegle z uzyskiwaniem dobrych rezultatów ze swojej podstawowej działalności, Alior Bank zgodnie z harmonogramem realizuje transakcję przejęcia podstawowej działalności Banku BPH. W II kwartale bank zabezpieczył jej finansowanie, przeprowadzając z sukcesem emisję akcji o wartości 2,2, mld zł, a także uzyskał wymagane zgody regulatorów na przejęcie wydzielonej części Banku BPH." Wojciech Sobieraj,Prezes Zarządu Alior Banku