Cytat dnia: 2016.08.18 – Stanisław Kluza

Powiedzieli

Pierwsze półrocze bieżącego roku to dla Grupy BOŚ bardzo dynamiczny czas. Realizujemy Ramową Strategię Banku, podwyższyliśmy kapitał o 400 mln, pracujemy nad Planem Postępowania Naprawczego i zmniejszyliśmy koszty finansowania poprzez wykup euroobligacji. Co warte podkreślenia, już teraz Grupa spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego. Stanisław Kluza,p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska

 

Udostępnij artykuł: