Cytat dnia 2017.02.22 – Krzysztof Jackowicz

Powiedzieli

Ustaliliśmy, że lokalna silna pozycja banków spółdzielczych sprzyja zakładaniu nowych firm, np. indywidualnej działalności gospodarczej.

Odwrotna zależność pojawia się w przypadku rynków zdominowanych przez banki, które należą do zagranicznych inwestorów.

prof. Krzysztof Jackowicz

Katedra Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego