Mieczysław Groszek – Prezes FPB

Powiedzieli

Tylko dzięki dostępności płatności cyfrowych możliwe jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na innowacjach.

Mieczysław Groszek
Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Udostępnij artykuł: