Mieczysław Groszek – Prezes FPB

Powiedzieli

Tylko dzięki dostępności płatności cyfrowych możliwe jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na innowacjach.

Tylko dzięki dostępności płatności cyfrowych możliwe jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na innowacjach.

Mieczysław Groszek Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Udostępnij artykuł: