Cytat dnia 31.05.2017 – Jacek Wiśniewski

Powiedzieli

Jednym z pierwszych celów biznesowych naszego Towarzystwa jest m.in. przejęcie zarządzania Raiffeisen SFIO oraz FWR Selektywnym FIZ od Altus TFI S.A., który pozostanie jednak partnerem odpowiedzialnym za realizację ich polityki inwestycyjnej.

Jednym z pierwszych celów biznesowych naszego Towarzystwa jest m.in. przejęcie zarządzania Raiffeisen SFIO oraz FWR Selektywnym FIZ od Altus TFI S.A., który pozostanie jednak partnerem odpowiedzialnym za realizację ich polityki inwestycyjnej.

Myślimy również nad nowymi funduszami w ofercie. Przygotowując je będziemy kierować się sprawdzonym już modelem działania i wybierać do realizacji polityki inwestycyjnej nowych produktów najlepszych na rynku zarządzających w danej grupie funduszy.

Jacek Wiśniewski

Prezes Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Udostępnij artykuł: