Cytat dnia: 2016.07.13 – Stanisław Kluza

Powiedzieli

Ostatnie miesiące w banku stały pod znakiem bardzo intensywnych prac. Po pierwsze, w trudnych warunkach rynkowych, z sukcesem domknęliśmy emisję akcji i pozyskaliśmy z rynku 400 milionów złotych, które dokapitalizowują BOŚ w większym stopniu niż było to wymagane w celu spełnienia oczekiwań  regulatora, umożliwiając Bankowi dalszy, bezpieczny rozwój, w tym finansowanie przedsięwzięć proekologicznych zgodnie z jego misją. Po drugie, przygotowaliśmy Program Postępowania Naprawczego, będąc w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego. Po trzecie, operacjonalizujemy Ramową Strategię Rozwoju Banku. Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Banku Ochrony Środowiska

Udostępnij artykuł: