„Czarne złoto” zalewa rynek

Komentarze ekspertów

Ze względu na zbliżające się posiedzenie ECB, podczas wczorajszej sesji uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągnęły informacje na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej w strefie euro. Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, dynamika inflacji HIPC utrzymała się we wrześniu na niezmienionym poziomie 0.3% r/r - mimo podejmowania przez ECB kolejnych działań mających na celu pobudzenie europejskiej gospodarki, tempo wzrostu inflacji jest obecnie najwolniejsze od 2009 roku. Niezbyt optymistycznie prezentuje się także sytuacja na tamtejszym rynku pracy, gdzie bezrobocie w dalszym ciągu sięga 11.5%.

Istotny wpływ na przebieg dzisiejszej sesji będzie miała bez wątpienia publikacja przemysłowych oraz usługowych indeksów PMI. Wiele wskazuje na to, że słabsze od prognozowanych dane napływające z największych gospodarek Eurostrefy, mogą być przyczyną dalszej deprecjacji wspólnej waluty.

Tymczasem, znaczące umocnienie amerykańskiego dolara, w połączeniu z doniesieniami o rosnącej podaży “czarnego złota”, przyczyniły się do spadku wartości ropy do najniższego poziomu od ostatnich dwóch lat – we wtorek cena ropy Crude wynosiła 91.50 dolarów za baryłkę, natomiast ropy Brent – 95.45 dolarów za baryłkę.

dr Maciej Jędrzejak,
Dyrektor Zarządzający,
Saxo Bank Polska

 

Udostępnij artykuł: