Czarny marzec dla TFI

Z rynku

Marzec był jednym z najgorszych miesięcy w historii polskiego rynku TFI. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zmniejszyła się łącznie o ponad 7 mld zł, do 282,2 mld zł - poinformował serwis Analizy pl.

Makler giełdowy obserwujący notowania
Fot. dpa / Frank Rumpenhorst

Marzec był jednym z najgorszych miesięcy w historii polskiego rynku TFI. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zmniejszyła się łącznie o ponad 7 mld zł, do 282,2 mld zł - poinformował serwis Analizy pl.

Aktywa funduszy inwestycyjnych spadły na koniec marca do 282,2 mld zł. To najniższa wartość od grudnia 2020 roku. Znacząco zmieniła się też struktura rynku.

Trwająca od drugiej połowy ubiegłego roku obligacyjna bessa mocno poturbowała fundusze dłużne, których aktywa stopniały do poziomu z października 2017 r.

Wpływ wojny w Ukrainie na fundusze inwestycyjne

W marcu nastroje inwestorów znajdowały się pod wpływem doniesień z wojennego frontu. Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do dużej zmienności na rynku akcji i surowców, a wysoka inflacja i związane z nią oczekiwania na zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne, wywołała ogromną przecenę na rynku obligacji.

Takie otoczenie znalazło odzwierciedlenie w wynikach krajowych funduszy oraz zachowaniu ich klientów.

Zjazd od jesieni 2021

Portfele funduszy inwestycyjnych stopniały w marcu łącznie o 7,4 mld zł, a więc o 2,6 proc. Wynik ten byłby dużo gorszy, gdyby nie odbicie na giełdach i wzrost notowań surowców, co wsparło wyniki funduszy akcyjnych i surowcowych.

Aktywa funduszy inwestycyjnych spadają nieprzerwanie od października 2021 r. Od tego czasu skurczyły się łącznie o ponad 29 mld zł, czyli o więcej niż 9 proc. Na koniec marca wyniosły 282,2 mld zł. Ostatni raz na takim poziomie były w grudniu dwa lata temu.

Przecena na rynku obligacji

Bessa na rynku obligacji skarbowych już od kilku miesięcy zmienia strukturę rynku TFI w Polsce. Już w styczniu tego roku fundusze dłużne oddały pałeczkę lidera funduszom aktywów niepublicznych. W marcu trend ten był kontynuowany.

Aktywa funduszy dłużnych stopniały łącznie o ponad 9 mld zł i wyniosły na koniec miesiąca 80,4 mld zł. To najmniej od października 2017 r. W rezultacie, udział funduszy dłużnych w krajowym rynku spadł do 28,5 proc.

Marcowa przecena na rynku obligacji w połączeniu z odpływem klientów, odbiła się na aktywach funduszy mieszanych, które spadły o niemal 1,5 mld zł, a więc o 4 proc. O 200 mln zł skurczyły się w tym czasie aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu, a o ponad 300 mln zł zmniejszyły się aktywa funduszy sekturytyzacyjnych.

Z danych przedstawionych przez Analizy pl wynika, że fundusze aktywów niepublicznych wzrosły w ubiegłym miesiącu o ponad 2 mld zł i na koniec marca wyniosły niemal 102 mld zł.

Do funduszy rynku surowców napłynęło w sumie ponad 0,7 mld zł netto. W efekcie aktywa w tej grupie produktów wzrosły w ubiegłym miesiącu o niemal 1 mld zł (23,3 proc.), do 5,2 mld zł.

Dobry miesiąc mają też za sobą fundusze zdefiniowanej daty PPK, które są systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców, wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się o 12 proc., do 7,5 mld zł. Ich udział w rynku funduszy inwestycyjnych wynosi 2,7 proc.

Pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych utrzymuje PKO TFI, którego aktywa rynku kapitałowego na koniec marca przekraczały 35 mld zł. W stosunku do lutego spadły zatem o 1,3 mld zł.

Najmocniej, bo o niemal 2 mld zł, skurczyły się w ubiegłym miesiącu aktywa Generali Investments TFI (bilans sprzedaży w tym TFI wyniósł w marcu -1,8 mld zł).

To głównie efekt słabych wyników funduszy dłużnych, które traciły nie tylko na skutek przeceny na krajowym rynku obligacji skarbowych, ale także w efekcie przeceny posiadanych (i w większości sprzedanych) obligacji rosyjskich.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: