Czas inwestycji nas nie spowolnił

Finanse i gospodarka

Po III kwartałach roku 2013 grupa INTER Polska osiągnęła 91,5 mln składki, o blisko 6 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto obu spółek - majątkowej i życiowej - wyniósł 5,2 mln zł.

Po III kwartałach roku 2013 grupa INTER Polska osiągnęła 91,5 mln składki, o blisko 6 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto obu spółek - majątkowej i życiowej - wyniósł 5,2 mln zł.

Majątkowa spółka INTER Polska osiągnęła po III kwartałach przypis 86 mln zł, wykazując 4%-ową dynamikę w relacji do sytuacji po III kwartałach ubiegłego roku.  O 11% wzrosła składka przypisana z ubezpieczeń OC dla medycyny, nadal dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia ochrony prawnej, gdzie przypis wzrósł o ponad 35% w relacji do roku 2012. Wynik finansowy i techniczny wyniósł odpowiednio: 6,9 mln i 2,8 mln, utrzymując się na podobnych poziomach, co w roku ubiegłym.

szulikjanusz.inter.polska.150x202"Obecna sytuacja pokazuje, że pomimo ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego związanego z realizowanymi inwestycjami, osiągamy wyniki przekraczające tegoroczne plany. Jest to dobra prognoza na 2014 rok" - podkreśla Janusz Szulik, Prezes Zarządu.

 

 

 

 

 

 

Spółka INTER-ŻYCIE Polska, która oferuje produkty grupowe dedykowane branży medycznej, w analizowanym okresie roku 2013 wykazała 85% wzrostu składki przypisanej brutto.

Źródło: INTER Polska

Udostępnij artykuł: