Czas to pieniądz. Pieniądz to więcej niż czas

NBS 2009/01

Poznański Bank Spółdzielczy przygotował i z sukcesem wdrożył system wspomagający transakcje masowe. Usługa oferowana tzw. klientom masowym pozwala w sposób sprawny i bezpieczny rozliczać duże wolumeny płatności.

System jest dedykowany dla gmin, instytucji użyteczności publicznej, uczelni, zakładów komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, dostawców mediów i usług telekomunikacyjnych, które pobierają opłaty tego samego rodzaju od wielu płatników. Rozlicza podatki (gruntowy, nieruchomości, psy itp.), czynsze, czesne (uczelnie), opłaty za telewizje kablowe, opłaty za media (energię, wodę), opłaty eksploatacyjne, abonamenty. Istota systemu polega na przyporządkowaniu każdemu dłużnikowi i płatności odrębnego identyfikującego numeru rachunku. Takie rozwiązanie umożliwia ciągłą aktualizację rozliczeń oraz w pełni automatyczną ewidencję wszelkich należności. Dzięki temu dane są księgowane szybciej i bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym, a liczba błędów występujących w numerze rachunku rozliczeniowego została ograniczona do minimum.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: