Czechy – najmniejszy odsetek osób zagrożonych ubóstwem

Gospodarka

Bieda, ubóstwo, dziurawe skarpety, buty
Fot. STOCK.ADOBE.COM/Africa Studio

17 października został w 1992 roku uznany przez ONZ Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Z tej okazji Eurostat przygotował raport o problemie ubóstwa i wykluczenia w Unii Europejskiej.

#Eurostat: W Polsce dla osoby samotnej próg ubóstwa to 16 790 zł rocznie #UniaEuropejska #DzieńWalkiZUbóstwem #StrategiaEuropa2020 @EU_Eurostat

W 2018 roku 109,2 mln osób (21,7% populacji) Unii Europejskiej było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi o osoby:

− o niskich dochodach, mimo transferów socjalnych,

− żyjących w złych warunkach materialnych,

− członków rodzin, gdzie większość dorosłych nie pracuje lub pracuje dorywczo.

Poziom dochodów, uznawanych za granicę ubóstwa jest różny w różnych krajach. Zależy od poziomu cen, warunków historycznych, sytuacji mieszkaniowej. Im uboższy jest kraj, tym niższy jest próg dochodowy, uznawany za granicę ubóstwa.

Cel strategii „Europa 2020” zagrożony

W Polsce dla osoby samotnej próg ubóstwa to 16 790 zł rocznie (3900 euro), czyli ok. 1 400 zł miesięcznie.

Dla rodziny dwójką dzieci poniżej 14. roku życia próg wynosi 35 260 zł rocznie (8200 euro), czyli ok. 2940 zł miesięcznie.

W Niemczech dla osoby samotnej próg ubóstwa to 13 628 euro rocznie, dla rodziny z dwójką dzieci 28 618. Dla Litwy − odpowiednio 4 137 euro i 8 688 euro; dla Słowacji 4 310 euro i 9 051 euro; zaś w Luksemburgu 24 162 euro i 50 740 euro.

Mimo spadku ubóstwa w Unii Europejskiej od 2012 roku, to jednak prawdopodobnie nie będzie zrealizowany cel strategii „Europa 2020”, który przewiduje wyjście z zagrożenia ubóstwem co najmniej 20 milionów osób.

W 2018 r. kraje o najwyższym odsetku osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem to: Bułgaria (32,8%), Rumunia (32,5%), Grecja (31,8%), Łotwa (28,4%), Litwa (28,3%), Włochy (27,3%) i Hiszpania (26,1%).

Czechy – najmniej zagrożonych ubóstwem

Kraje o najniższym odsetku  osób zagrożonych to: Czechy (12,2%), Słowenia (16,2%), Słowacja (16,3%, dane z 2017 r.), Finlandia (16,5%) , Holandia (16,7%), Dania i Francja (oba 17,4%) i Austria (17,5%).

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrósł od 2008 r. w dziewięciu krajach UE:

Luksemburgu (z 15,5% w 2008 r. do 21,9% w 2018 r. czyli o 6,4 pkt proc.),  Grecji (3,7 pkt proc.), Estonii  (2,6 pkt proc.) , Hiszpanii (2,3 pkt proc.), Włoszech i Holandii (1,8 pkt proc.), Szwecji (1,3 pkt proc.), Danii (1,1 pkt proc.) i na Cyprze (0,6 pkt proc.).

Największy spadek zaobserwowano w:

Bułgarii (z 44,8% do 32,8% lub o 12,0 pkt proc.), Rumunii (11,7 pkt proc.),  Polsce (11,6 pkt proc.), na Węgrzech (8,6 pkt proc.) i Łotwie ( 5,8 pkt proc.).

Aż 16,9% populacji Unii było w 2018 roku zagrożonych ubóstwem, mimo transferów socjalnych.

Natomiast 5,8% ludności ​​miało złe warunki materialne – nie było ich stać na opłacenia rachunków, utrzymanie odpowiednio ciepłego domu lub skorzystania z przynajmniej jednego tygodnia urlopu poza domem.

Z kolei 9,0% populacji w wieku 0 − 59 lat w Unii Europejskiej mieszkało w gospodarstwach domowych, w których dorośli pracowali w ciągu ostatniego roku mniej niż 20% całkowitego potencjału pracy.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: