Czechy – najmniejszy odsetek osób zagrożonych ubóstwem

Gospodarka

17 października został w 1992 roku uznany przez ONZ Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Z tej okazji Eurostat przygotował raport o problemie ubóstwa i wykluczenia w Unii Europejskiej.

Bieda, ubóstwo, dziurawe skarpety, buty
Fot. STOCK.ADOBE.COM/Africa Studio

17 października został w 1992 roku uznany przez ONZ Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Z tej okazji Eurostat przygotował raport o problemie ubóstwa i wykluczenia w Unii Europejskiej.

#Eurostat: W Polsce dla osoby samotnej próg ubóstwa to 16 790 zł rocznie #UniaEuropejska #DzieńWalkiZUbóstwem #StrategiaEuropa2020 @EU_Eurostat

W 2018 roku 109,2 mln osób (21,7% populacji) Unii Europejskiej było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi o osoby:− o niskich dochodach, mimo transferów socjalnych,− żyjących w złych warunkach materialnych,− członków rodzin, gdzie większość dorosłych nie pracuje lub pracuje dorywczo.Poziom dochodów, uznawanych za granicę ubóstwa jest różny w różnych krajach. Zależy od poziomu cen, warunków historycznych, sytuacji mieszkaniowej. Im uboższy jest kraj, tym niższy jest próg dochodowy, uznawany za granicę ubóstwa.

Cel strategii „Europa 2020” zagrożony

W Polsce dla osoby samotnej próg ubóstwa to 16 790 zł rocznie (3900 euro), czyli ok. 1 400 zł miesięcznie.Dla rodziny dwójką dzieci poniżej 14. roku życia próg wynosi 35 260 zł rocznie (8200 euro), czyli ok. 2940 zł miesięcznie.W Niemczech dla osoby samotnej próg ubóstwa to 13 628 euro rocznie, dla rodziny z dwójką dzieci 28 618. Dla Litwy − odpowiednio 4 137 euro i 8 688 euro; dla Słowacji 4 310 euro i 9 051 euro; zaś w Luksemburgu 24 162 euro i 50 740 euro.Mimo spadku ubóstwa w Unii Europejskiej od 2012 roku, to jednak prawdopodobnie nie będzie zrealizowany cel strategii „Europa 2020”, który przewiduje wyjście z zagrożenia ubóstwem co najmniej 20 milionów osób.W 2018 r. kraje o najwyższym odsetku osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem to: Bułgaria (32,8%), Rumunia (32,5%), Grecja (31,8%), Łotwa (28,4%), Litwa (28,3%), Włochy (27,3%) i Hiszpania (26,1%).

Czechy - najmniej zagrożonych ubóstwemKraje o najniższym odsetku  osób zagrożonych to: Czechy (12,2%), Słowenia (16,2%), Słowacja (16,3%, dane z 2017 r.), Finlandia (16,5%) , Holandia (16,7%), Dania i Francja (oba 17,4%) i Austria (17,5%).Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrósł od 2008 r. w dziewięciu krajach UE:Luksemburgu (z 15,5% w 2008 r. do 21,9% w 2018 r. czyli o 6,4 pkt proc.),  Grecji (3,7 pkt proc.), Estonii  (2,6 pkt proc.) , Hiszpanii (2,3 pkt proc.), Włoszech i Holandii (1,8 pkt proc.), Szwecji (1,3 pkt proc.), Danii (1,1 pkt proc.) i na Cyprze (0,6 pkt proc.).Największy spadek zaobserwowano w:Bułgarii (z 44,8% do 32,8% lub o 12,0 pkt proc.), Rumunii (11,7 pkt proc.),  Polsce (11,6 pkt proc.), na Węgrzech (8,6 pkt proc.) i Łotwie ( 5,8 pkt proc.).Aż 16,9% populacji Unii było w 2018 roku zagrożonych ubóstwem, mimo transferów socjalnych.Natomiast 5,8% ludności ​​miało złe warunki materialne – nie było ich stać na opłacenia rachunków, utrzymanie odpowiednio ciepłego domu lub skorzystania z przynajmniej jednego tygodnia urlopu poza domem.Z kolei 9,0% populacji w wieku 0 − 59 lat w Unii Europejskiej mieszkało w gospodarstwach domowych, w których dorośli pracowali w ciągu ostatniego roku mniej niż 20% całkowitego potencjału pracy.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: